ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


תפילה לעורך הסדר

הרב זיו רוה

ריבונו של עולם, ברחמיך הרבים ובחסדיך הפשוטים, היה נא בעזרי והצלח דרכי, כי באתי היום לערוך לפניך את סדר הפסח לבני משפחתי ואורחי, כפי שתיקנו לנו חז"ל. והנה גלוי וידוע לפניך, שאין בי כל השגה בכל התיקון הרוחני אשר נשמותינו כולן עתידות לעבור, רק כקורא תם מתוך ההגדה, ומקיים את כל הלכותיך הנני.
היה נא בעזר כולנו, שנצא ידי חובותינו, בכל ההלכות, הדקדוקים והשיעורים בלילה הזה, ובכל מצווה שאנו עתידים לקיים ממצוותיך, מתוך נחת רוח ושמחה, ותשקה נשמתנו מנחל עדנך, ואורך העליון יזריח על עבדיך לצחצח נפשותינו כולן.
גלוי וידוע מלפניך רחום וחנון, כי מגוונים הם יושבי שולחן הסדר בביתנו, כארבעת הבנים שדיברה כנגדן תורתך. יהי רצון מלפניך שתזכני להאמין בקדושה הפנימית של כל אחד ואחד, לחוש בטהרת הנשמות, ולאהוב כל אחד בכל לבי בלי שום חשבונות ישנים, והצילני מעין שיפוטית. תן נא בלבי עצה ותבונה כיצד לדבר לכל אחד לפי מידתו, ולזרוע זרעי אהבתך ויראתך בלב כל אחד, ונתחזק כולנו יחדיו באמונתך הזכה, דרך סיפור ההגדה.
עזור לי ברחמיך המרובים, שאהיה צינור נקי ושופע להעברת דברך באמתיות, ושים דברך על לשוני, שאדרוש דברים מתוקים עמוקים ובהירים, בביטחון ובחן. ויהא הלילה כולו, לילה שבו השמים פתוחים, לטל האורות היורד ממרום, ויהיו לבותינו פתוחים, לקלוט את רשמי קודש התגלותך הניסית לאבותינו במצרים, לטבול בנהר האמונה, לחוות את לידת האומה, ואת יציאתה לחירות עולם. ונתחזק כל אחד בשליחותו הכלל ישראלית בדור הגאולה האחרונה, ונצא לחירות מכל המשעבדים אותנו ויונקים חיותנו, בין בדברים הגשמיים ובין בדברים הרוחניים.
אנא מלך רחמן, תן בלבי גבורה, שלא אקפיד ולא אכעס, שאשמח בחלקי ולא יהיה דבר שיערבב דעתי, ואתרכז בילדי המתוקים, ובקדושת המצווה הגדולה של "וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא" . זכני למשוך את לבם של בני ובנותי בעבותות של אהבה אל התוכן הרוחני של הסדר, ושמרני שלא אהיה בציפיות גדולות מדי, שלא אתאכזב אם יפריעוני הילדים או המבוגרים, רק אדע כיצד לשתף כל אחד ואחד, ולתת לכל אחד מקומו, ואהיה בעין טובה ובאורך רוח.
היה נא בעזרי שארגיש כל צרכיה של אשתי, ואעזור לה ככל שתצטרך בשמחה ובאהבה, באירוח ועם הילדים, ולא יערבבוני ארבע הכוסות רק יישבו דעתי כדעת אחד הזקנים הקדושים, וייפתחו לפני שערי אורה ומוחין דגדלות.
עזור לנו לעבור את כל הסדר באווירה משפחתית שמחה מרוממת, להספיק לאכול את האפיקומן בזמן, להרבות לספר ביציאת מצרים ברוחב ובעומק, לצאת כולנו לחירות כל אחד ממצריו הוא, לגדול אל קומה חדשה, ושכל האומה תצא לחירות ממצריה, וכל הצריך לישועה פרטית או כללית היה נא בעזרו.
ותן בכל בית מישראל אור מתיקות קדושת חגך, וברך את כל החיילים ואנשי הביטחון הצדיקים, העומדים כעת על משמר ארצנו, ומאפשרים לנו לשבת בנחת בביתנו, ושמור והגן עליהם תמיד. שנתמלא כולנו תקווה ונחמה מאור הישועה הזרוחה עלינו, ונשמח בהשגחתך ואהבתך הגדולה על דורנו הגדול הזה, ונזכה לראות כיצד אתה מאמין בנו ומוליכנו אל הגאולה השלמה בתהליכים אלוקיים סבוכים ובקצב שאתה רואה לנכון, ושנזכה בשנה הבאה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, ונודה לך בשיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו בירושלים הבנויה, כל עמך בית ישראל באהבה ואחווה ושלום ורעות, ונסתלק מכל המחלוקות, ונתאחד כולנו סביב עבודתך ותורתך, ונעבוד אותך כולנו כאיש אחד האוכל קרבן פסח סביב בית מקדשך. "וִיהִי נֹעַם ה' אֱ-לֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ", אמן כן יהי רצון.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: