ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בא
פרשה נוכחית: בשלח
פרשה הבאה: יתרו
 


שבעים למדינת ישראל, ומה הלאה?

הרב דב ביגון

כאשר חמי ז"ל הגיע לשיבה (70) דרש שמעכשיו הוא מתחיל לספור את השנים מחדש, וכאילו נולד מחדש. בזה הוא הביע את אמונתו שהחיים לא רק ממשיכים אלא מתחדשים מיום ליום ומדור לדור, ככתוב "יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת", ו"דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו". בשנת השבעים להקמת מדינת ישראל עינינו צופיות אל העתיד הנפלא לדורות הבאים ושואלים כיצד ייראו הדורות הבאים. על זה נאמר "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" (דברים לב, ז). רש"י מפרש "בינו שנות דור ודור" - להכיר להבא שיש בידו של השי"ת להיטיב לכם ולהנחיל לכם ימות המשיח והעולם הבא. "שאל אביך" - אלו הנביאים. "זקניך" - אלו החכמים.
ואכן הנביא יחזקאל בבואו לתאר את תהליך הגאולה של דורנו אומר (פרק לו): "ולקחתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם", כהיום הזה קיבוץ גלויות. שלב הבא "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" כפירוש רש"י - אכפר עליכם... "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם" - יצר שנתחדש לטובה. ורצון טוב (מצודות דוד). "ואת רוחי אתן בקרבכם" - אחזיר לכם את רוח הנבואה, מה שהיה נחסר כל הגלות (מצודת דוד). וכפי שאנו אומרים יום יום בתפילה "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ד'. ואני זאת בריתי אותם אמר ד'. רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ד' מעתה ועד עולם".
נכון לעכשיו, זכינו בע"ה לבנות מדינה לתפארת, מדינה חזקה כלכלית, צבאית ועוד, המשמשת דוגמא למדינות רבות בעולם. בנינו את הבית הלאומי אבל זה השלב הראשון בתחיה הלאומית, כדברי חז"ל "תוליכנו מהרה קוממיות לארצנו", בשתי קומות. קומת הבית ומעליה השלב השני - לצקת רוח ונשמה בבית, לגלות ולממש את ייעודנו הלאומי והעולמי כפי שהובטח לאברהם על ידי ד' ית': "ואעשך לגוי גדול והיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה" במהרה בימינו, אמן.
יום עצמאות שמח.
המברך בברכה המשולשת

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: