ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בא
פרשה נוכחית: בשלח
פרשה הבאה: יתרו
 


מרחוק ה' נראה לי

הרב יורם אליהו

" קודם כל צריך שיהיה לנו היסוד הנפשי של שמחה לגבי עצם הקמת המדינה" כך אמר מו"ר הרצי"ה כאשר נשאל על-כך שלא הכל מסודר במדינה על-פי התורה. והוסיף "יש דבר עיקרי, כללי: המדינה היא כולה קודש, ואין בה שום פגם. היא גילוי שמימי עילאי של "המחזיר שכינתו לציון".. בעיות וסיבוכים, אין בהם כדי לפגום ולו במשהו, בכל תוקף קדושת המדינה" (שיחות הרצי"ה,מועדים ב', 139).
היכולת להתבונן במבט כללי, עמוק, נלמדת גם מפסוק בפרשת מצורע. כאשר אדם רואה נגע צרעת על קירות ביתו הוא בא אל הכהן ואומר "כנגע נראה לי בבית". ואילו בירמיהו (לא, ב) נאמר "מרחוק ה' נראה לי". כותב הרב זוין בספרו לתורה ולמועדים (עמ' 148), שכמו שתופעות היסטוריות אי אפשר לעמוד בבהירות על סיבותיהן כאשר האדם נמצא בתוך תופעת החיים ההווים, ורק כשהוא עומד במרחק זמן מאותן תופעות יוכל להתרומם ולהבין למה נועדו, "כך אין אדם יכול להבין את תהליכי ההשגחה העליונה בעולם אלא בריחוק זמן." בשעת מעשה אדם רואה קשיים, אי צדק ואי יושר, צדיק ורע לו. על זה נאמר "כנגע נראה לי בבית. אבל מרחוק, ה' נראה לי". כשיגיע לתקופת זמן רחוקה יותר ויתבונן למפרע על מה שקרה, יראה ויבין שהכל היה לטובה, הוא יכיר שיד ה' פעלה כל זאת ופעלה לשם מטרה סופית מדויקת ונכונה. ועל זה נאמר הפסוק (איוב לו, ג) " אשא דעי למרחוק" ,כשאני מתבונן במבט רחוק ולא עכשווי אז "לפועלי אתן צדק", אבין שהכל נעשה ביושר ובצדק.
ולמבט הזה מרומם אותנו הרצי"ה לראות בתוך הסיבוכים והקשיים במדינה, את יד ה'. כמו שהיה רגיל לומר, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף-על-פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. והיה מושך בנעימה מיוחדת את המילים עם כל זה ללמד אותנו, ש"עם כל הסיבוכים וכל הצרות, עם כל חילול ה' שישנו.. עם כל זה אחכה לו - מתוך אמונה במעשה ה' שמתגלה עכשיו במציאות". והיה מוסיף הרצי"ה ומסביר את מאמר חז"ל "גדול קידוש ה' מחילול ה'" לכאורה זה פשוט? אלא אומר הרצי"ה, "כשקידוש ה' מתגלה מתוך חילול ה', אזי זה הקידוש ה' הגדול, כשאור מתגלה מתוך המחשכים, מתגלה האור הגדול, מתגלה ה"אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו". יום עצמאות שמח.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: