ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: צו
פרשה נוכחית: שמיני, פרה
פרשה הבאה: החודש, תזריע
 


אתהלך לפני ה' בארצות החיים

הרב יורם אליהו

נאמר בילקוט שמעוני (תהילים, תתעד), "עשרה דברים נקראו חיים. הקב"ה... תורה... ישראל... ארץ ישראל נקראת חיים...". וכתב רבנו הרצי"ה, "הקדושה השמימית נמשכת לארץ... 'אתהלך לפני ה' בארצות החיים' - זו ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ החיים, מקור החיים, כי עמך מקור חיים. מציאות חיים איננה ניתנת לחלוקה. גם בחלק הראשון של ספר אורות כתוב שארץ ישראל היא ארץ החיים, ובחיוניות אין ויתורים". (ומתוך-כך שלל הרצי"ה כל אפשרות של ויתורים ונסיגות מחבלי ארצנו). על-פי זה אפשר להבין מדוע על חטא המרגלים לא הייתה מחילה והעונש היה כבד כל-כך, שכל אותו הדור מתו במדבר ורק בניהם זכו להיכנס לארץ. מסביר הרצי"ה ש"חטא המרגלים לא היה בהוצאת הדיבה על הארץ... אלא בסלידה מהשייכות ההכרחית שלנו לארץ, וזה הקלקול באמונה היותר נורא ואיום... בדבריהם של המרגלים מתגלה חוסר הבנה לקשר המהותי שבין עם ישראל לארץ ישראל".
הרצי"ה היה מדגיש גם שכל הקשר והיחס לארץ ישראל "ולבניין הגדול של כלל ישראל הוא מתוך בניין התורה 'וכל בניך לימודי ה'- אל תקרי בניך אלא בוניך". בניין הארץ הממשי והשלם קשור לבניין התורה, הולך יחד עם בניין התורה". ומכאן באה קריאתו אלינו, "נרבה בקניין תורה, ביראת שמים של תורה, מתוך לאומיות אמיתית של קדושה. שקידת התורה דבקות בתורה - זוהי שליחותינו ההיסטורית האלוקית בדורותינו, בתוכנו ומתוכנו על ציון, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה" (שיחות הרצי"ה,ארץ ישראל).
ומכאן הלימוד הגדול ראשית כל לנו, שכל בירור הקשר והיחס לארץ ישראל ובניינה צריך להיות מתוך תורה ומתוך עומקה של תורה ושימוש גדולי ישראל בכל הסוגיות היותר מסובכות שעולות על הפרק. ושנית, לילדינו שאוהבים ודבקים וקשורים ב"ה בקשר חזק ובמסירות נפש לארצנו הקדושה, עליהם לדעת ולהפנים את דברי הרצי"ה שכל הקשר הזה יתעלה יתקיים ויצליח יותר מתוך עמל ושקידה בתורה, וזו אינה משימה אחרת אלא "בניין הארץ הממשי והשלם קשור לבניין התורה". וככל שיעסקו בתורה וישאפו להתגדל בה כן יזכו לחזק את דבקותם וקישורם ומסירותם לארץ ישראל, ויזכו להתהלך בארצות החיים זו ארץ ישראל, ויזכו לחיים מלאים ושלמים מתוך דבקותם בעץ החיים זו התורה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: