ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תצוה
פרשה נוכחית: כי תשא
פרשה הבאה: ויקהל, שקלים
 


סדרת ה'קודש שבחופש' - חלק ו': המפתח שאי אפשר לאבד

נתן קוטלר


בשבוע שעבר ראינו שעצם הזהות והייעוד שלנו אינו נתון לבחירה החופשית שלנו, הוא למעלה מהבחירה שלנו. הפעם ננסה להבין מדוע אין ליהודי בחירה חופשית לבחור את הזהות שלו?
קיום העולם תלוי בעם ישראל
שאלה: על הפסוק "וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר" (שמות יט, יז) חז"ל דורשים: "אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם" (שבת פח, א). ישנה שאלה מפורסמת - מדוע היה צורך בכפיה, אם עם ישראל אמרו מרצונם 'נעשה ונשמע'?
תשובה: ישנן מספר תשובות לשאלה זו (לדוגמא ראה תוספות שם ד"ה כפה). אך נראה שהגמרא בעצמה מתרצת בהמשך בדברי ריש לקיש "מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה - אתם מתקיימין, ואם לאו - אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו" (שם). אם קבלת התורה על ידי ישראל היא הקיום של העולם, אין אפשרות להשאיר דבר כה גורלי כמו קבלת התורה, לבחירה חופשית של ישראל בלבד. ישנם דברים שהם למעלה מהבחירה האנושית, וכאשר קיום העולם או חיי האדם תלויים בכך, אין בחירה חופשית.
המפתח שאי אפשר לאבד
שאלה: האם אלוקים יכול לברוא מפתח שהוא אינו יכול לאבד?
תשובה: אין כאן שאלה כמובן, אך לא כשמדובר בעם ישראל. בתלמוד ירושלמי מופיע משל למלך שהיה לו מפתח קטן לארמון או לתיבת אוצר. אך המלך חשש שהמפתח יאבד ולכן קשר שרשרת למפתח. "כך אמר הקב"ה אם מניח אני את ישראל כמות שהם, נבלעים הן בין העכו"ם, אלא הרי אני משתף שמי הגדול בהם והן חיים" (ירושלמי תענית ב, ו). ובכן, עם ישראל הוא המפתח שבאמצעותו הקב"ה יכול להתגלות בעולם. מה משמעותם של דברים?
כאשר יעקב אבינו התיירא מפני הירידה למצרים, הקב"ה הבטיח לו "אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם עָלֹה" (בראשית מו, ד). ה'בית הלוי' מסביר שזו ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות, שהקב"ה שיתף את שמו הגדול בישראל. כלומר, הקב"ה הבטיח שלא יפרסם את שם כבודו בעולם על ידי נסים, אלא לצורך הישועה של עם ישראל. ואם כן, רק על ידי ישועת ישראל, יתפרסם שם כבודו של הקב"ה בעולם. מרגע זה ואילך, הקב"ה הבטיח שכאשר עם ישראל יהיה בשפלות, ממילא יהיה גם כבודו של הקב"ה בהסתר ובהעלם. ולכן, הבטיח הקב"ה ליעקב "דכל [=שכל] זמן שאתה תהיה בירידה, גם כבודי אינו נגלה בעולם... כשאהיה מעלה אותך אז על ידי עלייתך יתפרסם גם שמי בכל הגוים ויהיה עליה לכבודי" (בית הלוי שם; השווה: רש"י דברים ל, ג).
ובכן, הזהות היהודית שלנו היא למעלה מבחירתנו, היא נוגעת לעצם היותנו המפתח של הקב"ה להתגלות בעולם.
מה חזק יותר משבועה?
רבי יצחק עראמה מתמודד עם הפסוקים "וְלֹא אִתְּכֶם לְבַדְּכֶם אָנֹכִי כֹּרֵת אֶת הַבְּרִית הַזֹּאת וְאֶת הָאָלָה הַזֹּאת. כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶשְׁנוֹ פֹּה עִמָּנוּ עֹמֵד הַיּוֹם לִפְנֵי ה' אֱלֹקֵינוּ וְאֵת אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ פֹּה עִמָּנוּ הַיּוֹם" (דברים כט, יג-יד). ושואל איך ניתן להשביע את כל עם ישראל בכל הדורות לקיים את התורה? והרי מה לגבי בחירתם החופשית של הדורות העתידיים?
רבי יצחק עראמה מסביר שיש דבר חמור וחזק יותר משבועה שלא ניתן להתבטל משום סיבה שבעולם. ומהו? "והוא מה שיחייב חק וטבע כל נמצא שלא להפרש מחייו ומה שישים ברית כרותה לכל בעל חיים שלא יאבד את עצמו" (עקידת יצחק שער צט). האינסטינקט לשמור על החיים חזק הרבה יותר משבועה. כשם שהתאבדות פיזית מנוגדת לטבע, אינה נתונה לבחירתו של האדם ואינה לגיטימית, כך גם התאבדות רוחנית מנוגדת לטבע היהודי, אינה נתונה לבחירתו של האדם ואינה לגיטימית. "וכן על זה האופן עצמו לא ישוער אפשרות הנזר האומה הזאת מאלקיה וממצותיה וחקיו בשום פנים כי הוא חק מוטבע בהם יותר חמור ויותר חזק משבועה" (שם). ולכן, ניתן להשביע את הדורות העתידיים לקיים את התורה, כי קיום התורה נוגע לעצם החיים וקיום העולם והוא למעלה מבחירת האומה. ולכן, אמנם ליחיד יש בחירה חופשית, אך לכלל ישראל אין בחירה חופשית "אבל כלל ישראל כשם שיש כריתות ברית על קיומו, כן יש כריתות ברית שלא יעזוב, בכללו, ברית ה'" (שו"ת משפט כהן סי' קמד).
לתגובות: natanorot@gmail.com
*) הציבור מוזמן לשיעור ב'סוגיות אמוניות לחיים' מידי שבוע בימי חמישי בשעה20:45 במועדון הקהילתי של קרית משה ברח' גת 19 (2 דק' מתחנת רכבת קלה 'קרית משה').

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: