ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תצוה
פרשה נוכחית: כי תשא
פרשה הבאה: ויקהל, שקלים
 


רבי יוחנן

הרב דוד לנדאו

רב ורבי יוחנן היו שני תלמידיו הבולטים של רבינו הקדוש. רב עשה את המעשה הנועז לעזוב את ארץ ישראל כדי להביא את התורה לבבל. לעומת זאת, חבירו רבי יוחנן היה ה"ציוני" הגדול והמובהק שהחזיק בכל התוקף, האומץ והעוז, את הישיבה בארץ. מסירות נפשו התגלתה בזה שהוא לא זז מארץ ישראל בשום אופן שבעולם. הוא יסד ישיבה גדולה ועצומה. רבי יוחנן האריך ימים והעביר שיעורים עד זקנה מופלגת, ואפילו מוזכרות מאות שנים (אולי בדרך גוזמא. נערכו על זה מחקרים היסטוריים). חכמי ארץ ישראל שלא זזו מארץ ישראל, לא התיחסו בצורה שווה לחכמי בבל. לכאורה זה נראה כיהירות, אבל ודאי חכמי ארץ ישראל היו לעילא ולעילא, מכח קדושת ארץ ישראל, אוירא דארץ ישראל ותורת ארץ ישראל. היתה להם הרגשה נכונה וצודקת של עליונות, לעומת אלה שיושבים בטומאת ארץ העמים. למשל, רבי ירמיה אמר: אתם חכמי בבל, יושבים בחשכה, לא כארץ ישראל שהיא מקום האורה, לכן אתם אומרים דברים של חשכה .
יש שני ביטויים מיוחדים של רבי יוחנן לגבי ארץ ישראל. בגמרא מסופר שאמרו לו: יש זקנים בבבל. התפלא רבי יוחנן: איך יכול להיות שמאריכים ימים בחוץ לארץ, והרי נאמר "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ד' לאבֹתיכם" , אבל לא בחוץ לארץ? חז"ל אמרו על הפסוק "אתהלך לפני ד' בארצות החיים , שארץ החיים היא ארץ ישראל. זאת האדמה שלנו, מקום החיים שלנו, ארץ חיינו. איך יכולה להיות יהדות מבורכת באריכות ימים בבבל? הייתכן? אמרו לו: אותם היהודים משכימים ומעריבים לבית הכנסת. ודאי שיש חילוק בין ארץ קדושה לבין בבל, אבל יחד עם זה אותם יהודים רבים שמוכרחים להיות שם במשך תקופות אלה ודורות אלה, הם מרבים לעסוק בתורה בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר רבי יוחנן: אם כן, זה מה שמועיל להם להמשך אריכות חיים והמשך בריאות חיים גם בבבל. וכן , עולא, כשעלה לארץ, סיפר לרבי יוחנן על יהודי, שמתוך כעס, הרג את חבירו בדרך. תמה רבי יוחנן: הרי נאמר בקללות "ונתן ד' לך שם לב רגז" - שם בבבל, אבל לא בארץ ישראל? בארץ ישראל יש יהודים נורמליים מיושבים בדעתם שרוחם נוחה. השיב עולא שבאותה שעה עוד לא עברו את הירדן. וכן בגמרא יש הגדרה מיוחדת של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, מפי רבי יוחנן: "בני מקומם". "אין תורה כתורת ארץ ישראל" . הנורמליות השלמה של ישראל ואורייתא היא בארץ ישראל .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: