ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תצוה
פרשה נוכחית: כי תשא
פרשה הבאה: ויקהל, שקלים
 


תלמידי רבי יוחנן

הרב דוד לנדאו

רבי יוחנן האריך ימים והעביר שיעורים עד זקנה מופלגת. הוא יסד ישיבה גדולה ועצומה.לרבי יוחנן היו תלמידים מופלגים. בישיבה הארץ ישראלית הזאת היתה אווירה ארץ ישראלית. כל שיעור הקומה של רבי יוחנן ותלמידיו וכל ה'ייחוס' שלהם היו ארץ ישראליים. לכן גם השיחה שהתנהלה בין תלמידיו התאימה לפסיכולוגיה שלהם, והיה בה ביטוי של זלזול לגבי היהדות שבגולה. המצב היה אז, שרוב היהודים היו בבבל. המיליונים היו, כמו עכשיו, בחוץ לארץ. במשך מאות שנים המשיכו להתקיים בחוץ לארץ ולחיות שם חיים גשמיים ומסחריים, וחיים רוחניים בישיבות. ועם זה, חלק נשארו קבועים בארץ ישראל. רבי יוחנן לא זז מארץ ישראל. הוא היה מגדולי תלמידי רבנו הקדוש. רבי הוא חותם התנאים ומסדר המשנה. משנה אותיות נשמה. כל התורה שבעל פה היא המשך המשנה, התורה של ארץ ישראל.
כאשר התנמנם רבי יוחנן, שוחחו תלמידיו ביניהם ביחס לבבל, על הגשמים והבהמות שם: "מפני מה עופות שבבבל שמנים?" שמא מפני ששם יש מרעה ובארץ ישראל אין מרעה? ארץ ישראל היתה אז בשפל שוממותה בכל צדדי החיים, גם הכלכליים והחברתיים. אבל הבירור האחרון הוא: "מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים?" למה הם מסודרים ומלובשים יפה בבגדיהם, בשטריימל, קפוטה, ושאר בגדי רבנות? ואנחנו כאן בארץ ישראל איננו מדקדקים כל כך בבגדים. כך המשיכו לדבר בעת ההתנמנמות של הרבי, וענו: "מפני שאינם בני תורה". אנו בני תורה, לכן אין לנו עניין לשמור על בגדי רבנות ועל סידור חיצוני. אך רבי יוחנן רק התנמנם תנומה קלה ולא ישן ממש. מתוך הנמנום הקל הוא שמע את דבריהם, ואיך הם מתייחסים לגדולי תורה ולתלמידי חכמים שבבבל. "איתער" - התעורר, וגער בהם: "דרדקי!" אתם ילדים, ומדברים כמו ילדים. תלמידי חכמים שבחוץ לארץ אינם בני תורה?! חס ושלום. אלא ודאי יש חילוק בין תלמידי חכמים בארץ לתלמידי חכמים בחוץ לארץ, ואין תורה כתורת ארץ ישראל, אבל איך אפשר לומר על גדולי תורה שאינם בני תורה? גדולי תלמידי חכמים שבחוץ לארץ הם גדולי תורה חריפים ובקיאים המגדילים תורה ומאדירים אותה בשקידה. מבחינה אישית הם גדולים. החילוק אינו באישיות הפרטית, אלא המקום גורם: "אינן בני מקומן". זהו דבר שאי אפשר לשנות. אי אפשר להעתיק את ארץ ישראל למקום אחר. מעשה בתיירים עמי הארץ שביקרו בחפירות עתיקות בארץ ישראל, אמרו: כל אלו דברים מעניינים מאוד, אך חבל שהכותל המערבי נמצא במקום זה, אם היה אפשר להעבירו למקום אחר היה יותר נוח לגשת! את המקום של שרידי בית ד', של ירושלים, של ארץ ישראל אי אפשר להעתיק למקום אחר. המקום גורם, ומתוך כך נמשך התוכן המיוחד של תורת ארץ ישראל .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: