ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בהר
פרשה נוכחית: בחוקותי
פרשה הבאה: במדבר
 


אהבה רבה אהבתנו

הרב דב ביגון


בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. הגזרה וסיבתה הטביעו את חותמן לדורות, כדברי חז"ל "ויבכו העם בלילה ההוא" (במדבר יד א). אותו לילה תשעה באב היה. אמר להם הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חינם ואני קובע לכם בכיה לדורות (תענית כט א). ואכן בתשעה באב לאורך הדורות עד היום הזה, ישראל יושבים על הארץ ואומרים קינות בבכי ובצער רב על החורבן והגלות ועל הצרות שתוכפות את עמנו.
מדוע נקרא הבכי הראשון של דור המדבר 'בכיה של חינם'? כי באמת לא היתה להם סיבה לבכות, הרי הקב"ה אוהב את ישראל, הוא הוציא אותנו ממצרים באותות ומופתים ונתן לנו את התורה במעמד הר סיני. אנו משולים לכלה אהובה והקב"ה - לבעל ואבא אוהב. "אהבת עולם אהבתנו", ומרוב אהבתו הוא מוליכנו לארץ ישראל. העם הנבחר והאהוב, לארץ הנבחרת והאהובה. "כי בחר ד' בציון אוה למושב לו. כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו".
אבל המרגלים, בבגידתם בארץ ישראל סכסכו בין האוהבים. עד כדי כך הצליחו לסכסך שדור המדבר אמר "בשנאת ד' אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו" (דברים א כז) ועל זה נאמר "ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלקיכם" (שם, לב).
בדבר הזה - שהקב"ה אוהב אותנו ויעמוד בהבטחתו להביאנו לארץ אינכם מאמינים (לפי רש"י). ובמקום שאין אהבה ודאי שאין אמונה. אין פלא שהעם בכה בלילה ההוא בכיה של חינם. הם דימו שהקב"ה שונא אותם, אבל באמת הוא אוהב אותם ואותנו לנצח. משל לאשה שמדמה לעצמה שבעלה שונא אותה ובוגד בה ורוצה להתנכל לה. ודאי וודאי שתבכה בכי מר. מה גרם למרגלים שהוציאו דיבת הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם? - מסביר הרמח"ל "מיראתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ" (מסילת ישרים מידת הנקיות סוף פרק יא). הגאווה ורדיפת הכבוד גרמו למרגלים להיפרד מהארץ ולסכסך בין ישראל לאביהם שבשמים.
נכון לעכשיו, יש לתקן את חטא המרגלים ודור המדבר על ידי ביטול סיבת בכיית החינם של אבותינו - דהיינו להרבות באהבה ובאמונה, ולהחדיר ללבנו שהקב"ה אוהב אותנו באמת, כפי שאנו מתפללים מידי יום "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה".
ומתוך כך לא ירחק היום ונזכה לראות כיצד ימי הצום והבכי הופכים "לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח).

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: