ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בהר
פרשה נוכחית: בחוקותי
פרשה הבאה: במדבר
 


סדרת ה'קודש שבחופש' - חלק ח': גזירה, בחירה ומשחק גולף

נתן קוטלר

בשבוע שעבר ראינו שאפילו אם יהודי מחליט להתכחש לזהות היהודית שלו, בסופו של דבר היא תשיג אותו, ואם לא - את בניו, וודאי את נכדיו. אין יהודי אבוד.
הפעם ננסה להבין מה מקום הבחירה האנושית כאשר יש גזירה אלוקית?
שאלת הגזירה והבחירה
כאשר אנו מדברים על 'גזירה ובחירה' עולות כמה שאלות. אחת מהן היא שאנו מאמינים שכל מה שקורה הוא לטובתנו אפילו אם זה נראה רע (ראה ברכות ס, ב), ואם כן, יוצא ממילא שגם הגזירה האלוקית היא בסופו של דבר לטובתנו. ולכן מדוע להתפלל לביטול הגזירה? הרי מטרתה רצויה!
משל למשחק גולף
אפשר להבין את הגזירה האלוקית באמצעות משחק הגולף. מטרת המשחק היא להכניס את הכדור לחור. אם השחקן טוב, הכדור ייכנס לחור במהירות ואם השחקן פחות טוב, ייקח יותר זמן להכניס את הכדור לחור. אך בסופו של דבר הכדור ייכנס לחור.

הגזירה האלוקית היא כמו הכדור שבסוף יכנס לחור, הגזירה בסוף תתבצע. אבל אנחנו השחקנים, אנחנו אמנם לא יכולים להחליט אם הגזירה תתבצע, אבל אנחנו כן יכולים להחליט איך הגזירה תתבצע, האם בדרך מהירה וקלה או בדרך ארוכה וקשה.

התפילה של ר' זושא
לכן יש לשים לב: איננו אומרים בתפילת הימים הנוראים: "ותשובה וצדקה ותפילה מעבירין את הגזירה". אלא "... מעבירין את רוע הגזירה". אנחנו המחליטים לפי מעשינו, האם הגזירה תתבצע בדרך טובה או בדרך רעה. ולמרות שעצם הגזירה היא טובה, אנחנו מבקשים שגם הדרך שהיא תתבצע תהיה טובה. רעיון זה מומחש באמרה חסידית "שאלו לו לרבי זוסיא: אנו מתפללים: 'ותגמלנו חסדים טובים' וכן 'גומל חסדים טובים'. כלום אין כל החסדים טובים? הסביר: 'ודאי, כל החסדים טובים הם. אלא האמת היא, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא - חסד הוא. אבל העולם אינו יכול לקבל את עצם חסדיו, לכן הלביש אותם השם יתברך בלבושין. ולפיכך אנו מבקשים ממנו, שגם הלבוש יהיה טוב" (אור הגנוז עמ' 222).

איך תגיע הגאולה?
בדרך זו ניתן להבין את דברי חז"ל על דרך הגעת הגאולה: "אמר רבי אלכסנדרי: רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב [=כתוב] 'בְּעִתָּהּ' (ישעיהו ס, כב), וכתיב, 'אֲחִישֶׁנָּה' (שם)! זכו - אחישנה, לא זכו - בעתה" (סנהדרין צח, א). לגאולה שני מועדים שבהם היא יכולה להגיע: אם ישראל זכו, הגאולה תגיע לפני המועד הקבוע, אך אם לא זכו, תגיע הגאולה רק במועד שנקבע [הערה: לשיטת הגר"א יש אפשרות שלישית לפי פשט הפסוק "בְּעִתָּהּ אֲחִישֶׁנָּה", גם כאשר הגאולה מגיעה במועד הקבוע, ניתן להקדימה על ידי 'אתערותא דלתתא' (השתדלות אנושית) - ראה: 'קול התור' פרק א].

אמנם אין לנו בחירה חופשית להחליט אם הגאולה תגיע, שהרי היא תגיע בין אם נרצה ובין אם לאו, אבל יש לנו אפשרות להשפיע איך הגאולה תגיע, האם בדרך קלה ומהירה, או בדרך ארוכה ומסובכת?
כך מסביר המהרש"א את דברי חז"ל "שלשה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח, מציאה, ועקרב" (שם צז, ב). מה הקשר בין שלושה דברים אלו?
המהרש"א כותב בחידושי אגדות: "שלשה באין בהיסח הדעת משיח מציאה ועקרב. כלל אלו השלשה בענין זה אם זכה בהיסח הדעת של משיח יבא לו משיח בהיסח דעת של מציאה ששמחה וטובה יהיה לו, לא זכה יהיה לו ביאת המשיח כהיסח הדעת דנשיכת עקרב לרעה לו" (שם). עצם הגעת המשיח אינה בבחירתנו, שכן בכל מקרה המשיח יגיע. אך הדרך שבה המשיח יגיע, תלויה בבחירה שלנו. אם אין אנו זוכים, המשיח יגיע בדרך קשה כמו עקיצת עקרב. אך אם אנו זוכים, המשיח יגיע בדרך של שמחה, כמו מציאה. הדרך תלויה בנו.
ולכן, עלינו להשיב על השאלה שפתחנו בה: 'אם הגזירה האלוקית היא בסופו של דבר לטובתנו, מדוע להתפלל לביטול הגזירה?' התשובה היא, שלעולם הגזירה האלוקית היא כללית ואנו ממלאים בה את הפרטים, את הדרך שהיא מתקיימת. ולכן כמובן, יש ערך לתפילות, לתשובה ולמעשים שלנו להשפיע על הדרך שבה הגזירה האלוקית תתממש במציאות.

לתגובות: natanorot@gmail.com
*) הציבור מוזמן לשיעור ב'סוגיות אמוניות לחיים' מידי שבוע בימי חמישי בשעה20:45 במועדון הקהילתי של קרית משה ברח' גת 19 (2 דק' מתחנת רכבת קלה 'קרית משה').


תגיות: סדרת הקודש שבחופשמאמרים נוספים מעלון פרשת דברים תשעח:
אהבה רבה אהבתנו - הרב דב ביגון
כבר לא נהיה עם אחד חלילה - הרב שלמה אבינר
שנורקלים. סיפור - הרב זיו רוה
ישראל ותורה - הרב דוד לנדאו
ציפייה פעילה - הרב יורם אליהו
בדיחידוש - הרב יואב מלכא
כשתשעה באב ושבת נפגשים - הרב יוני לביא
לַהֲרֹג כֹּוהֲנֵי נוֹב - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: