ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בהר
פרשה נוכחית: בחוקותי
פרשה הבאה: במדבר
 


כי אתה שומע תפילה

הרב יורם אליהו

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור". חכמינו לומדים מפסוק זה הלכות תפילה חשובות. ונאמר במדרש רבה שיש עשר לשונות תפילה והמיוחדת שבכולן לשון תחנונים, שפירושה מתנת חינם, "אמר רבי יוחנן מכאן אתה למד שאין לבריה כלום אצל בוראו שהרי משה... לא בא אלא בלשון תחנונים". כלומר משה רבנו שעשה כל-כך הרבה דברים נפלאים וחשובים בחייו, אינו עומד בתפילה ואומר, ריבונו של עולם ראה את כל המעשים שעשיתי ותשמע בזכות כל זה לתפילתי, אלא הוא מבקש מתנת חינם כאומר, באמת אינך חייב לי כלום ואם תשמע תפילתי זה בחסד ולא בזכות.
בנוסף, לימדו חכמים שמשה התפלל 515 תפילות כמניין 'ואתחנן'. ולכאורה למה משה צריך להתפלל כל-כך הרבה תפילות, הרי אם ה' רוצה למלא את בקשתו הוא כבר ייתן לו אחרי התפילה הראשונה? ובכלל יש לשאול את השאלה היותר מהותית ביחס לתפילה, אם באמת ה' רוצה לתת דבר מה לאדם, למה הוא צריך להתפלל על כך, וכי ה' לא יודע מה חסר לאדם? אלא כאן אנו עומדים על אחד מעיקרי התפילה, שהיא לא נועדה אך ורק למלא את צרכיו של האדם, אלא היא באה בעיקר ליצור קשר ודבקות של האדם באלוקיו , מתוך כך הוא מתרומם ומשתנה, וממילא הוא נעשה ראוי לקבל את מבוקשו, ולדרגה הזו מגיע כל אחד לפי עניינו ומספר התפילות שהוא צריך להתפלל.
תשובה זו עונה גם על שאלה מרכזית נוספת ששואלים על התפילה, הרי הרבה פעמים התפללנו על דבר מסוים, על חולה שיבריא וכדומה ותפילתנו לא התקבלה. והאדם שואל האם התפללתי לחינם? אומר הרב קוק זצ"ל (עולת ראיה ח"א עמ' יב) "אי אפשר לתפילה שלא תעשה את רישומה... אם היא פועלת את פעולתה על-פי המטרה הפרטית המסוימת שלה או מסובבת דרכים רבים ומסובכים אלה הם מפלאות תמים דעים!". כלומר ודאי וברור שהתפילה מתקבלת ומועילה ואין שום תפילה ששבה ריקם, היא עולה לאוצר התפילות ומשם היא פועלת כפי מה שה' יודע שצריך לפעול ולהיטיב לעולם ברגע זה עם התפילה הזו. מדוע אפוא מופנית התפילה ברגע זה דווקא לעניין אחר ממה שהתפללנו ורצינו? זה כבר מנפלאות תמים דעים שאין ביכולתנו לדעת ולהבין, מסביר הרב זצ"ל.
ניקח מכאן שני יסודות ביחס לתפילה ואותם נלמד לילדינו: א. בתפילה איננו באים לקב"ה בתביעה, בהרגשה שהוא חייב לנו, אלא כדלים ורשים מבקשים בתחנונים אף על-פי שאין אנו ראויים, אבל יודעים שבכל מצב שאנו נמצאים אנו יכולים לשאת אליו תפילה. ב. אין תפילה ששבה ריקם ,כל תפילה עושה פעולה ורושם בשמים וה' מחליט לאן להוריד את השפע הזה, כך שכל תפילה שמתפללים חשובה מאין כמוה וה' מחכה ומקשיב לתפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים הוא.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: