ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תצוה
פרשה נוכחית: כי תשא
פרשה הבאה: ויקהל, שקלים
 


רועה הדורות

הרב יורם אליהו

"דורנו, הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון, קשה מאוד למצוא לו דוגמא בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים, חושך ואור משמשים בו בערבוביה... הוא כולו חייב, גם כולו זכאי..." הרב מסביר את התהליך שגרם ליצירתו של הדור המיוחד הזה: "כור ברזל מצרף היה לה (לאומה) הגלות הארוך והאיום... היא נתמרקה ונזדככה, הלב הוא לב חדש וטהור, הכליות הנן נכונות לכל מרום, נשגב וקדוש.." מתוך כך, עם ישראל מסוגל בדורנו להבין ענייני אמונה וקיום תורה ומצוות לפי הגודל שהתגדלה נשמתם. אי קיום המצוות לא נובע מזלזול בערכי הקודש, אלא מתוך רצון לקיימם מתוך הבנה וגדלות. לכן אומר הרב, "להם אנחנו צריכים ללמד תורת חיים ממקור החיים, דרכי מוסר מלאי אורה וצהלה, דברי חן ושכל טוב.. נאיר לפניהם את הדרך, נתהלך לפניהם בעמוד אש של תורה ודעת קדושים.." דברי הרב קוק האלה מופיעים במאמרו המפורסם המכונה "מאמר הדור".
האם מאמר הדור שייך עדיין לדורנו? המאמר נכתב לפני למעלה ממאה שנה, ובהתבוננות בדורות האחרונים לא רואים את הגודל שעליו כותב הרב. רבנו הרצי"ה היה רגיל לענות על כך כי המאמר השייך ללפני 50 שנה, שייך לעכשיו ושייך לעוד הרבה שנים. ובכל זאת קשה. הרי איננו רואים את אותם אידיאלים נפלאים שהיו באנשי 'הדור' אשר פעלו בראשית דרכה של הציונות? הסברים רבים נאמרו על-כך ובהם, "דברי הרב מכוונים למה שמתרחש במעמקי החיים של כנסת ישראל, ואילו המשברים הם בדרך ההופעה החיצונית של הדברים. ממילא צרור לא נפל ארצה, וכל דברי הרב ועצותיו בעניין הדרכת הדור שייכים גם לדורנו" (לאמונת עתנו, ח"א. הרב צבי טאו).
וכיצד נסביר את המשברים העמוקים שעוברים על עמנו כיום, הן ביחס לארץ ישראל והן ביחס לכל דבר שבקדושה? ממשיך ומסביר הרב טאו שליט"א: "במאמר 'הדור' מסביר הרב שהמשבר ביחס לחיי הקדושה והאמונה בא מפני שהתורה והמצוות, בצורה שבה הן מצטיירות עתה, קטנות הן בשביל הדור המחפש אותן בגדלותן - ולכן הוא מואס בהן. "משבר זה עובר עתה אף על התודעה הלאומית, שכפי הגלגול הראשון, המוקטן, היבש, החילוני שלה אינה מספקת אותו והוא מחפש את עצמו בהכרת התודעה האמיתית, ובזה כלולה ממילא גם התשובה לתורה ולמצוות". מתוך שאנו מבינים את מה שהדור עובר ודורש, "תהיה לנו יכולת גישה והשפעה על הדור ונוכל לעזור לו במצוקתו הנפשית" (לאמונת עתנו, שם).
גם בנושא התשובה כתב הרב, שצריך להבין את תהליכי הגאולה כדי לכוון דרכי תשובה לדור, "ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דיברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו..." והרב, מתוך שראה והבין את דברת הקץ המגולה של דורותינו זיכה אותנו בספרו הנפלא אורות התשובה המביא מרפא ומזור לבעלי תשובה רבים.
הגאון מוילנא כותב באבן שלימה (פי"א, אות ט'). "בכל דור ודור שולטת מידה אחרת (של הקב"ה שבה הוא מנהיג את עולמו) שמזה משתנים הטבעים וכל מעשי הדור, הנהגותיהם ופרנסיהם" ה"פרנס" הוא המנהיג, הרועה, של הדור." זכינו שתורתו של מרן הרב קוק, שהשבוע ימלאו 83 לפטירתו, ממשיכה לפרנס את דורנו. תורתו נלמדת בבתי המדרש ומאירה אורחות גאולה לא רק לפרט, אלא תורתו היא תורה "שמורה את המציאות, המורה את החיים, המורה את הנשמה, המורה את הגוויה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור דורים, המורה עולמי עולמים." (ע"פ עולת ראי"ה,ח"ב, עמ' קס).
שנזכה ללמד לילדינו ולתלמידנו את התורה בכלל, ואת תורת הרב בפרט, להיותה תורת חיים מלאת עוז ותעצומות המביאה את הכלל והפרט לתעודתו השלימה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: