ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות
פרשה הבאה: מסעי
 


הראי"ה

הרב דוד לנדאו

אבא הרב זצ"ל היה חוזה, הנושא שליחות לדורו ולדורות הבאים, שחזה הווה ועתיד - ראייה שלמה, מקיפה ותמימה. הגאון ר' שלמה קלוגר כתב על נשמות בני עלייה שמופיעות לבשר בשורות לכלל ישראל. "הנברא לצורך הדור, להיות ראש הדור, מאלו הנשמות שנבראו בעת היוולדן בקדושה ובטהרה, שבראן הקדוש ברוך הוא, נשמות יקרות, קדושות בעצם. לכך נאמר בהן לשון "כי טוב", זכות הרבים תלויה בו, בראש הדור, ומשפטיו עם ישראל, ומעשיהם של ישראל שלו הם".
ראייה של אחדות, שלמות ותמימות. אחדות ד', שלמות האומה ותמימות התורה. על הפסוק "תורת ד' תמימה משיבת נפש" , אומרים חז"ל: "כשהיא תמימה היא משיבת נפש". כשם שחייבים אנו לראות אחדות ד' והתורה בתמימותה, במלוא שלמותה, כך חייבים אנו לראות את האומה בהקיפה המלא, בכל שלמותה.
בפרשת עקב מוצאים את הביטוי "כל המצוה", כלומר, כל התורה כולה מצווה אחת היא, עניין אחד, דבר אחד ושלם. דבר חי הוא שלם ואינו נתון לניתוחים. "קו לקו צו לצו" - זו תפיסה בלתי נכונה. יש לתפוס דברים באחדותם ובשלמותם, על כל גילוייהם וצידיהם. כשם שהתורה בתמימותה משיבת נפש, כן עם ישראל וארץ ישראל, כשמתבוננים בהם מתוך תפיסה כוללת שלמה, הריהם משיבים נפש.
יש להרבות לימוד ועיון בספר "אורות" של אבא הרב זצ"ל, שהוא ספר תקופת הגאולה. הפוך בו והפוך בו, דכולא בו. הולכים ומתרבים המעיינים בספר בין חכמי תורה ואנשי הגות שמבחינים בפרקיו שנכתבו לפני עשרות שנים במאורעות היום ובעיותיו. הוא חזה מרחוק ובעומק את המהלכים של הדורות האחרונים.
בספריו של אבא הרב זצ"ל, מוצאים מהלך בעניין מלכות ישראל על פי סדרי הנבואה. לגאולה יש גילויים שונים מבחינה ביטחונית צבאית, מבחינה מדינית, משקית ורוחנית. בירושלמי נאמר: כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. הדברים אמורים במובן המעשי ובמובן הרוחני: כשם שתקומת המדינה באה קמעא קמעא, כך גם השיבה אל היהדות באה קמעא קמעא, על סיבוכיה ועיכוביה, אבל תבניתה הנבואית של הגאולה האחרונה קיימת לעד .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: