ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות
 


"עין בעין יראו בשוב ד' ציון".

הרב יואב אוריאל

ההפטרה שלנו היא מ'שבע דנחמתא'. הן מתחילות בשבת נחמו, "נחמו נחמו עמי", ונמשכות עד ראש השנה. קיום של ציווי אלוהי שמימי: נחמו! אתם תנחמו. "דברו על לב ירושלם וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עונה" .
ובהפטרה של היום: אתם יודעים מה זה "נחמו נחמו עמי"? "אנכי אנכי הוא מנחמכם". כל מציאות ההתנחמות האמיתית שלכם היא מתוך "אנכי". "אנכי... אשר הוצאתיך מארץ מצרים" . "נחמו נחמו", עוד הפטרה ועוד הפטרה, ו"אנכי מנחמכם", מכוח נצח ישראל. מפחדים מאמריקה? משועבדים להם, מקבלים מהם כל הזמן? שר החוץ של אמריקה הוא המסדר את ענייני ארץ ישראל? שטויות. כשתהיה ממשלה בעלת אמונה שלמה, אז יתגלה קידוש השם אמיתי.
בהמשך ההפטרה, אנו פוגשים את הפסוק "עין בעין יראו בשוב ד' ציון". גם בהוצאת ספר תורה בשבת אנו אומרים: "ונראהו עין בעין בשובו אל נוהו". וצריך להבין: מה פירוש "עין בעין", עין בתוך עין?? יש ביטוי בתורה "פנים בפנים" . וכן "וידבר ד' אל משה פנים אל פנים" . מה המובן? האדם המדבר והאדם השומע, הם פנים לעומת פנים. יש הרמוניה והתאמה. וכן "עין בעין" עניינו התאמה. עין מובנו הסתכלות: "עיני ד' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" . התבוננות, השגחה, הנהגה עולמית, הנהגה כלל ישראלית. יש מצבים בהם האדם מסתכל בעין אנושית. "האדם יראה לעינים וד' יראה ללבב" . זה חילוק יסודי. עין ד' היא עין ענקית, אלוהית, אמיתית, שלמה, ועינו של אדם היא חלקית. באותה מידה שהאדם זוכה לכוון את העין שלו אל עין ד', אז עינו היא "עין של אמונה", "עין ד' אל יראיו" . כשמסתכלים בעין של אמונה, בהתאמה לעין האלוהית, אז רואים בשוב ד' ציון.
והפסוקים בהפטרה מסיימים: "כי לא בחפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הֹלך לפניכם ד' ומאסִּפכם אלהי ישראל". יש מדרגות בגאולה, אין סוף מדרגות. כל יום ויום דברים מתחדשים, כי רבונו של עולם לא מתעצל, חס ושלום! עכשיו אנו נמצאים באמצע הדרך, על אף כל הסיבוכים, ואף הם יסתדרו בעזרת השם. אנו עומדים בשלב מדיני-ממלכתי-צבאי-חקלאי, אבל של ימות המשיח. ימות המשיח מתחילים בדבר נגלה, בקץ המגולה, ומסתיימים בעניינים נסתרים כתחיית המתים. ואין סתירה בין שני צדדים אלה של הגאולה, בין הצד הגלוי של הקץ המגולה ובין הצד הנסתר של תחיית המתים בכל שלמותה .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: