ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות
פרשה הבאה: מסעי
 


תמים תהיה עם ה' אלוקיך

הרב יורם אליהו

פסוק זה נאמר בתורה בהמשך לציווי התורה לא לשאול באוב וידעוני ובדורשים אל המתים. וכך ביארו חז"ל (פסחים) "אמר רב... מנין שאין שואלים בכלדיים, שנאמר תמים תהיה עם ה' אלוקיך". מסביר בעל התורה תמימה: "כלדיים הם חוזים בכוכבים, והמאמין באמת ובתמים בה' יודע כי בידו (של ה') לשנות את סדרי מערכת הכוכבים והמזלות". ואין שום השפעה שלהם על בני האדם. ה'תורה תמימה' מביא שכך הבין הרמב"ם את הפסוק הזה וכתב "שהאדם צריך להיות תמים בדעה והשכל ולא להאמין בנחשים ובקוסמים מפני שהם תהו והבל אין בזה ממש". הרמב"ן בהוספות לספר המצוות כותב שזוהי מצוות עשה "תמים תהיה היא מצוות עשה שנייחד לבבנו אליו לבדו ושנאמין שהוא לבדו עושה כל" כלומר, לפי הרמב"ן זה ציווי שאומר לאדם לייחד לבבו באמונה חזקה שה' הוא לבדו עושה ופועל הכל בעולם ואין עוד מלבדו. מרחיב ומעמיק בזה ה'נתיבות שלום', "ביאור הדברים שמצוות תמים תהיה משמעותה שיהודי בטל לגמרי לרצון ה'... וכל מה שבא עליו הוא מקבל בתמימות, ואפילו הרהור גרידא אינו מהרהר אחר הנהגת הבורא כי סמוך לבו בטוח בה'. וזו המדרגה העליונה ביותר של אמונה." יש התבטלות לה' מתוך אהבה, ויש התבטלות מגודל יראת ה' ויש התבטלות מתוך אמונה, שמתוך אמונו בה' והנהגתו הריהו מקבל תמיד באהבה את ההנהגה העליונה ואף פעם אין לו קושיות וסתירות על הנהגת השי"ת אלא כל מה שבא עליו מקבל בתמימות". שואל ה'נתיבות שלום' אם זה דבר כל-כך גדול ונשגב מדוע גם הרמב"ם ועוד מוני המצוות לא מנו זאת במניין המצוות? והוא עונה שבמצווה הזו יש דרגות גבוה מעל גבוה ואין גדרם שווה בכל אחד. הקב"ה מגלה לנו כאן שרצונו שכל יהודי ישיג את הדרגות האלה ועל כל יחיד להשתדל להגיע לכך לפי ערכו והשגתו כך מצווה זו, וכן 'קדושים תהיו' שלא מנויה במניין המצוות הם "אינם ציוויים אלא גילוי תכלית רצון ה' " (נתיבות שלום.שופטים). וב'ספרי' מובא מדרש שמשלים את הדברים "תמים תהיה עם ה' אלוקיך, כשאתה תם, חלקך עם ה' אלוקיך". כלומר מתוך שאתה עובד ה' בתמימות, אתה תזכה 'להיות עם ה' אלוקיך' ולדבוק בו בשלמות. תמימות זו אנו חייבים ללמד לנו ולבנינו, שאף שמצווים אנו ללמוד ולהעמיק בלימוד התורה ובירורי אמונה, אחרי הכל צריך את מידת התמימות, להאמין שה' מדבר אך טוב לישראל, וגם אם רואים נסיגות וקשיים במהלך חייו של האדם, וגם במישור הכללי, חייבים להתחזק באמונה התמימה שיש מנהיג לבירה, שהכל ממנו יתברך, ואמונה זו מתוך התבטלות מוחלטת לרבונו של עולם, תביא אותנו לדבקות שלמה בו יתברך ולישועות פרטיות וכלליות.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: