ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


יתן ד' את אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך

הרב דב ביגון

לפני דברי התוכחה הבאים בפרשתנו 'כי תבוא', ובפרשת 'בחוקותי', באים דברי הברכה שיחולו על עם ישראל. בשתי הפרשות כלולים בדברי הברכה הנצחונות שעם ישראל ינצח בע"ה. בפרשתנו "יתן ד' את אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך" (דברים כח ז).
וב'בחוקותי': "ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם חמשה מאה, ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב" (ויקרא כו ז-ח). רש"י מפרש: לפניכם לחרב - איש בחרב רעהו. כלומר, לפניכם יהיו נופלים ואין אתם נוגעים בהם, רק שיהיה חרב איש ברעהו. ומה הפירוש "חמשה מאה ומאה רבבה", וכי כך הוא החשבון? והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו? אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובין העושין את התורה. ואויביכם יהיו נופלים לפניכם שלא כדרך הארץ. ומסתיימים דברי הברכה "ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות" (שם יג) רש"י - בקומה זקופה.
ואכן המתבונן בדברי התוכחה הקשים ונוראים יאמר בלבו, הדברים הללו התקיימו בכל הצרות שבאו על ישראל מאז היותנו לעם ועד ימינו אנו. ובפרט בשואה הנוראה שבאה עלינו רק לפני דור. ואם דברי התוכחה התקיימו, על אחת כמה וכמה דברי הברכה יתקיימו ומתקיימים, הרי מידה טובה יתרה על מידת פורענות אחת על חמש מאות (רש"י שמות כ, ו).
נכון לעכשיו, דברי הברכה שהקב"ה בירך את ישראל הולכים ומתקיימים ממש לעינינו. מליוני יהודים חיים בארץ ישראל והולכים ומתרבים, כאשר אנו זוכים לחיות במדינת ישראל, שהיא מדינה עצמאית חזקה כלכלית וצבאית. דגל ישראל עם צבעי כחול לבן, וסמל מגן דוד, סמלו של המשיח שיבוא במהרה בימינו בלבו של הדגל. שפע כלכלי חסר תקדים. הארץ פורחת ומתפתחת בצעדי ענק. לנגד עינינו אנו רואים בחוש כיצד אויבינו נלחמים זה בזה. ומאז מלחמת השחרור ניצחנו את הבאים לכלותינו במלחמות בזק - מעטים מול רבים, בס"ד. וגם בימים הללו, כאשר אויבינו באיראן ובמקומות אחרים מתכוננים לכלותנו ח"ו כבימי המן הרשע. בודאי ובודאי יתקיימו בנו בעזרת השם דברי תורתנו הקדושה "יתן ד' את אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך".
מהמצפה לישועה השלמה
בברכת שנה טובה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: