ערוץ מאיר

מוקירים תודה למורנו ורבנו, על כל פועלו למען הפצת היהדות והתשובה,
וכולנו מחזירים לו באהבה לימוד דף בתלמוד הבבלי

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: משפטים, שקלים
פרשה נוכחית: תרומה
פרשה הבאה: תצוה, זכור
 


תתלהט אחריה!

הרב יורם אליהו

ידועים דבריו הנפלאים של ה'אור החיים' על הפסוק בפרשה "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך" (דברים כו, יא). "גם ירמוז במאמר בכל הטוב, אל התורה... שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב, למאומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם".
היטיב לבטא הרגשה זו מרן הרב קוק זצ"ל בכותבו: "מבריק ברק לעיני מגדולת התורה ואושרה. כמה עז ותפארת, כמה אורה מסודרה, מופיעה על ידי כל עסק של תורה". הרב מדגיש: כל עסק של תורה, הברק שבתורה, האושר המונח בה, שמור לכל העוסקים וההוגים בה, בכל נושא. מעצם קריאת פסוקים של תורה או נ"ך, מכל לימוד של משנה או הלכה בכל רמת הבנה שהיא, ועד העוסקים בה בעיון ופלפול.
יש בדבריו לימוד גדול. יש מי שחושבים שלימוד תורה שייך רק לתלמידי חכמים, לגאונים ועילויים, שמבינים כל דבר בתורה לעומקו לפני ולפנים, אך לאדם הפשוט אין התורה שייכת, הוא אינו יודע להתפלפל בלימוד גמרא לעומקה. על כך אומר הרב שמכל עסק של תורה שהוא, מבריק ברק מיוחד המביא אושר ועוז לעוסק בה. וכן היה רגיל לומר רבינו הרצי"ה: "לימוד גמרא איננו כדי להיקרא רב, אלא כדי להיות יהודי טוב". מוסיף הרב "כמה ידיעת התורה הנקלטת בתחילה, עומדת בכל עת צרה, עד שהיא מבטיחתו אושר ונחת".
לימוד התורה מחמש את האדם בכוחות לכל ימי חייו, לעמוד בפני כל צרה, ולמצוא את הכוחות לעמוד בניסיון ולהתגבר עליו. ואפשר לדייק עוד בדברי הרב, שכותב על תורה 'שנקלטת בתחילה'. הלימוד בראשית חייו של האדם יש לו ערך כפול ומכופל להעצים את האדם ולהקנות לו כוחות חיים לכל בניין ומהלך חייו. והתנאי להצלחת הלימוד שיתלהט אחריה, שיבין שהיא תורת חיים, שהיא המדריכה והמחנכת את האדם לקראת קיום ייעודו השלם.
ולזה בא לעורר אותנו קול השופר בראש השנה. כמו שכותב השפת אמת "כי עיקר השופר הוא זכירת יום מתן תורה" שכיוון שביום זה מתחדשת הבריאה מתחדש גם כוחם של ישראל. ומאחר שהתנה ה' תנאי עם מעשה בראשית שאם יקבלו בני ישראל את התורה אז הם יתקיימו, אזי ביום הזה מתחדש יום מתן תורה "ובכוח זה נזכר יום מתן תורה בשמים ומתחדש בחירת הקב"ה בבני ישראל" (שפת אמת. ר"ה,תרמ"ח-מ"ט). כלומר, כאשר אנו באים להמליך את הקב"ה בעולם בראש השנה, אנו מזכירים את יום מתן תורה, כדי להודיע לכולם, שעיקר המלכת ה' בעולם היא דרך לימוד התורה וקיום מצוותיה, ולכולם יש חלק ממשי בהמלכה הזו.
ולילדינו היקרים שהתחילו/ומתחילים שנה חדשה בבתי הספר ובישיבות, נלמד לעסוק בתורה מתוך התלהבות והתלהטות אחריה. בהבנה שהיא ורק היא מביאה לאדם אושר בחייו, ויזכו להיותם ממליכים את ה' בכל הליכותיהם.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: