ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: נשא
פרשה נוכחית: בהעלותך
פרשה הבאה: שלח לך
 


סדרי גאולה

הרב דוד לנדאו

כל אחת מהפטרות "שבע דנחמתא" עניינה עצום, "חד בדרא", כמו שכל המועדים, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה ויום הכיפורים - כל אחד מהם הוא "חד בדרא" ביחידיות האלוהית הספציפית שלו, שמתגלה כשאנו זוכים להפגש אִתו. בהפטרה שלנו מופיעים סדרי גאולה. "קומי", "התנערי מעפר קומי". הגויים מתבלבלים ואנו יושבים פה! הם עסוקים בשיחות וישיבות אודותינו, כאילו אין להם מה לעשות. ברוך השם, לנו יש מה לעשות, ואנו עוסקים בישוב הארץ וב"יגדיל תורה ויאדיר".
מעשה משונה היא מדינתנו זאת, וצבאנו זה שאין דוגמתו בכל העולם! ברוך השם, אנו מחזיקים מעמד נגד כל מה ש"רגשו גוים ולאֻמים יהגו ריק" . "קומי אורי כי בא אורך". ידיעה נפלאה זאת שקמה מדינת ישראל הולכת וכובשת יותר ויותר בעולם, והתפרסם בעיתונים שנציגנו אפילו חדר עם דגל ישראל לותיקן, בתוך ביתם של אלה הטוענים שאיננו קיימים, שהרי לפי הנוסח שלהם הם הם בני ישראל . "כי הנה החֹשך יכסה ארץ וערפל לאֻמים, ועליך יזרח ד' וכבודו עליך יֵראה". בגמרא מוזכר שהמשיח יבוא כשהחושך יכסה אנשים אלה, "הנהו אינשי" ממשיכי "אותו האיש".
ברוך השם, חזרנו לתחיה ממלכתית ורוחנית, וכל הצללים שיש בדרך אינם משנים עובדה זו. אנו קיימים, והגויים משוגעים ממראה עיניהם. גם קיצם של הרוסים בקרוב יבוא . מי שרוצה לבלוע עולם, סופו שייחנק. וכי עלה על הדעת שהם יתנו ליהודים לצאת מבית הסוהר הגדול שלהם? והנה עכשיו "שבו בנים לגבולם" בעל כרחם. בעל כרחם "והלכו אליך שחוח בני מעניך".
נמצאים כאן ביטויים מהיותר חריפים שבכל פרשיות הגאולה, עד שמגיעים בסיום ההפטרה אל "אני ד' בעִתה אחישנה". שני הדברים מתקיימים ביחד, הגאולה מופיעה גם בעִתה וגם בזריזות מפעם לפעם. הגאולה גם טבעית וגם נסית. הרבה פעמים ראינו נסי נסים, כששונאי ישראל קטרגו נגדנו, וברגע האחרון הסתדרו הדברים על ידי ישועה אלוהית. יש מדרגות של נסיות בתוך הטבעיות. "ויהי נֹעם ד' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו". מעשה ד' מופיע בתוך הממלכתיות והצבאיות שלנו. אמיתיות הנס מתגלה דרך הטבע. באמת כל הטבע הוא נס גדול. הנס הוא נשמת הטבע. וכן אנו מודים "על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת". יש דברים שמופיעים בהיסטוריה והם נראים טבע, ואחר כך מתגלה שהטבע הזה הוא על פי סוד ד', סדר ההנהגה האלוהית שבפוליטיקה הישראלית. "סוד ד' ליראיו ובריתו להודיעם" - וככל שנרבה בשקידת התורה, יותר נזכה להיפגש עם סוד ד' זה .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: