ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות, מסעי
פרשה הבאה: דברים
 


שלוש התרבויות במין האנושי

הרב דב ביגון

שלוש התרבויות במין האנושי

שלוש התרבויות העיקריות המאפיינות את המין האנושי מקורן בבניו של נוח - שם חם ויפת. משם, יצא עם ישראל עם התרבות היהודית - תרבות גילוי השכינה המאופיינת במיוחד בצניעות, בכבוד הבריות ובאהבתן, בצדק וביושר. מיפת, יצאה תרבות יוון שהיא תחילת תרבות המערב ובמרכזה ההשכלה, המדע, האומנות והיופי, כנרמז בשם 'יפת' - "יפת אלקים ליפת". מחם, יצאה התרבות היצרית והבהמית שרואה חשיבות בהתפרקות יצרים, בהשתעבדויות ובהתמכרויות האדם לחלק הבהמי שבו.
ביחסם של שלושת הבנים לאביהם בשעה שהשתכר, נתגלה שורש נשמתו של כל אחד מהבנים, והתרבות שיצאה מהם.
חם ראה את נוח אביו בניוולו ביזה אותו ועשה בו מעשים שלא ייעשו. (עיין רש"י בראשית ט כב). בזה גילה את הצפון בלבו - מחשבות של זימה והשתעבדות לכוחות השפלים שבאדם. מכאן צמחה התרבות המתאפיינת בחוסר צניעות, בחוסר ערכים ובחוסר גבולות בהתנהגותו המוסרית של האדם. ואכן כאשר הקיץ נוח משכרותו קילל את חם ואת כענן בנו באומרו "ארור כנען". אמנם תרבות היצר וההתמכרות תחילתה מתיקות אך סופה מרירות וקללות.
לעומת זאת, שם ויפת כיסו את אביהם הערום כשפניהם אחורנית "וערוות אביהם לא ראו". התייחסו אל אביהם בכבוד ובצניעות מרבית.
שם, שנתאמץ יותר מיפת בכבוד אביו, זכה לקבל ברכה מיוחדת מנוח "ברוך ד' אלקי שם" - ועד היום תרבות ישראל מאופיינת בערכים מוסריים שמקורם בתורתנו הקדושה שניתנה לנו בהר סיני על ידי הקב"ה. יפת שהיה שותף לשם במצות כיבוד אב ואם זכה גם הוא לברכה "יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם", דהיינו תרבות שהיופי, האומנות והמדע והאסתטיקה מאפיינים אותה, תרבות שמסייעת לתרבות הדעת, לתרבות השכינה - היא היהדות, כדברי חז"ל: "דירה נאה, אשה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם".
נכון לעכשיו, שאלת החינוך והתרבות שצריכה לאפיין את מדינתנו האהובה, תופסת מקום מרכזי יותר ויותר בחברה הישראלית. בפרט כאשר אנו עדים להתפרקות ערכים, לאלימות ולהתמכרויות, של חלק מהדור הצעיר. דווקא מתוך המשבר החינוכי והתרבותי והמוסרי יתברר ומתברר, שתרבות 'שם' - תרבות ישראל - המתאפיינת בשמירת ערכי הנצח של תורתנו הקדושה וההליכה לאורה, היא שנצרכת לחינוך ולתרבות של ילדי ישראל והחברה הישראלית. אמנם צריך גם את תרבות יפת, דהיינו את ההשכלה, האומנות, המדע וכדומה, ככתוב "יפת אלקים ליפת" אולם אין היא יכולה להיות תחליף ליהדות, לתורה, למסורת ישראל, שהיא בבחינת "וישכון באהלי שם".
עם ישראל קם לתחייה בארצו בשתי קומות - הקומה המדינית-הפיזית והקומה הרוחנית. יש לנו מדינה לתפארת, יש לנו בית לאומי. אבל צריך לגלות גם את הצד הרוחני הנשמתי שבבית הלאומי, וזה, על ידי שיבה ליהדות ולתורתנו הקדושה. מתוך כך תתקיים בנו הברכה "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם... ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות" (ויקרא כו, יא יג).
מהמצפה לישועה השלמה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: