ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: כי תצא
פרשה נוכחית: כי תבוא
פרשה הבאה: נצבים
 


בעד מי להצביע בבחירות המקומיות?

הרב שלמה אבינר


ש: בקרוב יהיו בחירות מקומיות בכל הארץ. בעד מי הרב אומר להצביע?

ת: אני לא אומר להצביע לאף אחד. כל אחד צריך להחליט בעצמו. החתם סופר
כותב שבבחירות, כל אחד הוא כמו דיין קטן, וכידוע דיין חייב להכריע על פי
מה שהוא חושב לנכון, ולא על פי מה שאחרים אומרים לו לחשוב.

ש: אבל הרב כן התבטא בעד מועמדים מסוימים?

ת: נכון. אמרתי שיש להם מעלות שיסייעו להם להביא ברכה. הסברתי את
השיקולים, ועל כל אחד לשקול ולהחליט. החתם סופר כותב שהמצביע צריך
להתאמץ להיות אובייקטיבי ככל שהוא יכול, כלומר לשקול מה היא טובת הציבור
ולא טובתו האישית או טובת של קבוצתו.

ש: ובסיכום?

ת: כל אחד יעשה כחוכמתו לשם שמים, ולא ישכח שמעל הכל יש להיות
כלל-ישראלי, ושכולם יחד בונים את האומה.האם מותר לומר "ימח שמו" על יהודי

שלמה אבינר

ש: מותר לומר על יהודי רשע ימח שמו?

ת: ודאי לא. כך הוכיח הגרי"ח זוננפלד - על אף היותו מן הקנאים - שהרי אם
מת אותו אדם בלי בנים, יש חובת ייבום או חליצה לאלמנתו כדי ש"לא ימחה שמו
בישראל" (דברים כה, ו. עי' שו"ע אה"ע קנז ה. וכן אומרים בשם האבני נזר.
עיטורי תורה - דברים שם). לכן יש להתפלל עליו שיחזור בתשובה. הרי אם
היה נמחה שמם של אחז ומנשה, איך היה נולד משיח. ע"כ.

וכן אמרה ברוריה אשתו של רבי מאיר: לא כתוב בתהלים (קד, לה) "יתמו
חוטאים מן הארץ" אלא "יתמו חטאים מן הארץ" (ברכות י א).

ומה שכתוב תהילים (קט, יג) "ימח שמם", זה מקרה יוצא מן הכלל. ועיין
מסילת ישרים סוף פרק יט.

ופעם נשאל הגרי"ש אלישיב: המנהג לומר או לכתוב אחר שם של מי שנרצח על ידי
בני עולה 'ד' ינקום דמו'. האם יכולים לומר או לכתוב הנוסח 'ד' ינקום
דמו' גם אחר מי שנרצח על ידי יהודי רוצח רח"ל, או אי אפשר לומר כן אלא
כשנרצח על ידי גוי רח"ל? והשיב בפשטות: אפשר לומר כן אף בנרצח ע"י
יהודי, והוסיף: 'הרי רצח אותו'. ונשאל עוד: אבל האבני נזר שהביא ראיה
מדין יבום שלא ימחה של ישראל, ושם הדין הוא שאף במומר שייך מצות ייבום
וחליצה, הרי שאף בישראל מומר חששה התורה שלא ימחה שמו מישראל, והסכים
הגרי"ש אלישיב ואמר: אם כן לא צריך כל כך לומר על יהודי הי"ד (וישמע משה
ח"ב עמ' שסג-שסד).


תגיות: קללות | בחירותמאמרים נוספים מעלון פרשת וירא תשע"ט:
עין טובה - הרב דב ביגון
פרשה ונפש בחבלי משיח - וירא - הרב אלישע וישליצקי
זריזות - הרב יורם אליהו
דבקות בד' - הרב דוד לנדאו
הרחיבי מקום אהלך - הרב אייל ורד
חרטה אחרי אירוסין - אסתר אברהמי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: