ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות
 


פרשה ונפש בחבלי משיח - וירא

הרב אלישע וישליצקי

שיחות הרב אלישע וישליצקי שליט"א לפרשת השבוע
הכנסת אורחים ויראת אלוקים
שיחה לפרשת וירא

יראת אלוקים - שורשים וענפים
השבת נפגוש ביטוי משמעותי מאד למערכות החיים השונות של עם ישראל - בפרט ובכלל - 'יראת אלוקים' (בראשית כ, י; כב, יג). אנו פוגשים ביטוי זה גם בספר שמות בסוגיית המיילדות (שמות א, יז). המדרש (שמות רבה א, טו) המקשר ביניהם, מברר את המושג 'יראת אלוקים' - היכן נכתב בפעם הראשונה, ואמנם הוא נזכר בפרשת העקידה (בראשית כב, יג). אלא שכדי ליצור רצף בין הדורות, ולבטא את נאמנות הדורות הבאים אל שורשיהם, בוחר המדרש להביא דווקא את סוגית הכנסת האורחים, אף שהביטוי 'יראת אלוקים' לא נכתב שם במפורש. כלומר, המדרש מתחיל מפרשת העקידה ועובר להכנסת האורחים של אברהם אבינו. מה בעצם יש בהכנסת האורחים שקשור למושג יראת אלוקים?

גדולה הכנסת אורחים
הגמרא (שבת קכז ע"א) אומרת: 'גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה'. רבנו הרצי"ה היה מפרש שאין הכוונה למ' היתרון - יותר מ... אלא זו מ' המקור שכוונתה - מתוך הקבלת פני שכינה. וכך אמנם לפי מבנה הפסוקים. ה' מתגלה לאברהם אבינו: "וַיֵּרָא אֵלָיו ד' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם" (בראשית יח, א). לא נכתב תוכן ההתגלות, אך בעקבותיה נושא אברהם את עיניו ורואה שלושה אנשים, ואז אומר לה': אֲ-דֹנָי אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל נָא תַעֲבֹר מֵעַל עַבְדֶּךָ". הוא מבקש מהקב"ה שימשיך את השראת השכינה, כיוון שידע אל נכון מה פירושה - חסד, עין טובה, הכנסת אורחים. ואולי אין זה מקרי שהכנסת האורחים כוללת גם ליווי (רש"י שם, טז). זו בעצם פתיחת הלב לזולת. לא רק שאדם יושב בביתו ופותח את דלתו, אלא גם יוצא מביתו ללוות את האורח, לדאוג לכל צרכיו. ואומר הספורנו (טז-יז) שכתוצאה מנאמנות זו של אברהם אבינו למגמה האלוקית להיטיב, לעשות חסד, הוא גם זוכה שתתגלה פרשת סדום, ובה ה' מטיל עליו להיות מלמד הזכות, המתפלל על מידת הרחמים.
ממילא מובן שאותה נאמנות היא הנקראת 'יראת אלוקים'. יראת אלוקים אינה מתחילה מהמעשה החיצוני הפרטי אלא מהשייכות הנפשית והרוחנית לרצון הבורא, למגמתו של אלוקי ישראל.

רק אין יראת אלוקים
גם בכתוב: "רַק אֵין יִרְאַת אֱלֹקים בַּמָּקוֹם הַזֶּה וַהֲרָגוּנִי עַל דְּבַר אִשְׁתִּי" (כ, יא), נראה כי אברהם אבינו משייך את 'יראת אלוקים' אל היושר המוסרי, כפי שכותב המלבי"ם בפירושו: אם אתה רואה מדינה 'נאורה', 'מתקדמת' (או אדם) מתנהגת בנימוס, אל תלך שולל, כי בשעת מבחן הכל עלול לקרוס "בעת תסיתהו תאותו לעשות רע" שאז התאווה היא המנהלת את החיים.
אברהם אבינו מציב בעולם דגם שבו לא הצד האישי האנוכי מוביל, אלא פתיחות הלב, הכנסת אורחים, המוכנות לראות את הטוב בזולת ולהתפלל על הטוב הזה שיצמח ויתגלה. זוהי יראת אלוקים מוחלטת; היא אינה מתחילה מהסובייקטיביות של האדם, ואינה נמדדת ברווחים שלו, אלא בנאמנות לעולם ערכי אמוני, לדבר ה'.

המתפלל על חברו... נענה תחילה
המבחן הבא הוא אולי המשך לאותה יראת אלוקים אמתית של אברהם אבינו. הוא מתפלל על אבימלך (כ, יז), מדוע? נכון הוא, ש"כל המבקש רחמים על חבירו, והוא צריך לאותו דבר - הוא נענה תחילה" (ב"ק צא, א) כפי שאומר ר' שמחה בונים מפשיסחא ('שמחת ישראל' תורת ישראל אות רנב.) כאילו מתפלל למען עצמו, מתוך אינטרס שלו, שכביכול הוא מתעלה כשחברו נפגע, אך לא כן, אלא הוא מבין נכון מהי יראת אלקים, שמכוחה פותח את לבבו ומתפלל על הזולת, הוא - נענה תחילה.
אברהם אבינו מתפלל על אבימלך, על אף שייתכן שהיה ראוי שלא להתפלל עליו (ראה רש"י כה יט), אבל זאת בדיוק יראת האלוקים האמתית של אברהם אבינו, שבנה אותה בהכנסת אורחים, בליווים, וגם בפרשת סדום; כל עוד יש גרעין חיובי, עדיין יש מקום לתפילה על מידת הרחמים. וכל זה מהווה בסיס להיות מסוגל להתפלל על אבימלך, וממילא - להוליד יחד עם שרה אמנו את נשמתו של יצחק לעולם, ועוד להתברך "כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע" (כא, יב) ו"כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק" (כא, י). כי מוסרית, נפשית ונשמתית זה עולם אחר. זוהי מוסריות לעומת ריק ושפיכות דמים. על זה אנחנו מוסרים את הנפש, ועל זה הורגים אותנו אויבינו, ואנחנו קמנו ונתעודד.
הלוואי נחתור ונפגוש את יראת אלוקים במרחבים שלה, בעוצמה המוסרית שלה, ביכולת להיות נאמן לרצון ה' ולשרת את אלוקי ישראל בטוב לבב, בעין טובה, בענווה ובגבורה, כדרכם של אבותינו ואמותינו.
מאמרים נוספים מעלון פרשת וירא תשע"ט:
עין טובה - הרב דב ביגון
זריזות - הרב יורם אליהו
דבקות בד' - הרב דוד לנדאו
הרחיבי מקום אהלך - הרב אייל ורד
חרטה אחרי אירוסין - אסתר אברהמי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: