ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בהעלותך
פרשה נוכחית: שלח לך
פרשה הבאה: קרח
 


קניין ארץ ישראל

הרב דוד לנדאו

השייכות הקניינית, העובדתית והממשית שלנו בארץ ישראל אינה מתחילה מהיום, אלא מאברהם אבינו. ההבטחות האלוהיות שנאמרו לו בפרשת לך לך - "לזרעך אתן את הארץ הזאת" , "לך אתננה ולזרעך עד עולם" , "לך אתננה" - הן הכנה לכל הדורות, ואחיזתנו בארץ מופיעה דרך כל סיבוכי ובלבולי ההיסטוריה, שרבונו של עולם מסבב ומגלגל. יש להתרגל לראות את הדברים בשלמותם ויסודיותם: "מעשי אבות סימן לבנים". למעשי אבות יש ערך לבנים, לכל דורות עם ישראל. שייכותנו לארץ ישראל מתחילה מראשון האבות, אברהם אבינו. זו שייכות הדדית קוסמולוגית, היסטורית ומציאותית, והיא הולכת מתגלה ומשתלמת על ידי התאחזות וקניין כסף של אברהם אבינו. הכיבוש והאחיזה יכולים להיעשות על ידי קניין כסף, אבל קיימת אפשרות נוספת.
היו אנשים שאמרו: בני הישוב החדש באו לחיות בארץ; בני הישוב הישן, הזקנים, באו להיקבר בה. אמנם גם קבורה היא אחיזה בארץ, וזה מה שאנו מוצאים בתחילת פרשתנו. לכאורה קבורה, מוות, הם סילוק החיים, סילוק הנשמה מהגוף אל עולם הנשמות. אבל במובן יותר אמיתי, מוות הוא עליית נשמה. לנשמה אין "מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר: 'ילכו מחיל אל חיל...'" . היא הולכת ומתעלה לעילא לעילא. צד חיובי נוסף שאפשר לראות בסילוק החיים, מלבד עליית הנשמה, הוא המשך הדורות. "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת" . במובן זה יש להבין את ההתאחזות של אברהם אבינו בארץ. השייכות ההדדית של העם והארץ, קדושת העם וקדושת הארץ, נשמת העם ונשמת הארץ - הרי נמשכת מאז ולכל הדורות. "דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת" - השייכות לארץ, מכח הברית האלוהית של שבועת האבות וכיבוש הבנים. יש לראות את המובן החיובי של הקבורה הזאת. אמנם תם הקשר של הנשמות האלה עם הגופות האלה, אולם נמשכת היא השייכות עם קדושת הקרקע הזאת, עם סגולת חלק זה של כדור הארץ. צריך להבין את עניין רציפות הדורות במובן היותר גדול והיותר עמוק, שהוא השייכות ל"צור מחצבתנו" - אברהם אבינו. לכן המציאות האלוהית של הדדיות העם והארץ, הולכת ומשתכללת על ידי המכשיר של קניין כסף, וכמו כן משתלמת על ידי אמצעי נוסף, על ידי קבורה בקרקע .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: