ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


בניצחון ישראל יתגדל ויתקדש שמיא רבה

הרב דב ביגון

"וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשו בלבו וקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" (בראשית כז מא).
יעקב אבינו סבור שסיבת שנאת עשו אליו נובעת מברכת יצחק אביו "הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך" (כז כט). ואכן, בבואו מחרן מנסה יעקב לשכנע את עשו כי כבר אין כבר טעם לשנוא אותו שהרי לא התקיימה ברכת יצחק "הוה גביר לאחיך" - "לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני" (רש"י לב ה). אבל עשו שונא ליעקב בלי שום טעם הגיוני - "אמר ר' שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב" (רש"י שם, לג ד).
נכון לעכשיו - שנאת היהודים שבאה לידי ביטוי בדור האחרון בשואה הנוראה ובגילויי האנטישמיות בעולם בכלל, וכן בתוקפנות הערבים בימים הללו - אין לה נימוק הגיוני.
אי אפשר בדרך הגיונית לשכנע את האנטישמים בעולם לחדול משנאתם. כל ניסיון כזה סופו כשלון, ומשלמים עליו מחיר כבד ומר.
הדרך היחידה לבטל את שנאת עשו לישראל בעבר בהווה ובעתיד, שיתקיים הפסוק "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש" (עובדיה א יח). ניצוץ יוצא מיוסף ושורף ומכלה את אלופי עשו (רש"י לז א), כי רק מתוך שננצח את אויבינו ושונאינו, אז "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני ה'" (יחזקאל לח כג). יתגדל ויתקדש שמיא רבה.
מהמצפה לישועות

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: