ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות
פרשה הבאה: מסעי
 


חג הסיגד

הרב שלמה אבינר

* מתוך בכנס תלמידי רבנות של העדה האתיופית במכון מאיר
חג הסיגד (סְגד - שווא נע תחת הס') של יהודים עולי גלות אתיופיה חל כל שנה בכ"ט במרחשוון, והשנה, כיוון שזה בשבת, הוא מוקדם ליום חמישי.
אמנם זהו חג של יהודי אתיופיה, אבל תוכנו הוא כלל ישראלי, והוא כולל שבעה יסודות האמונה שכל אדם מישראל נקרא להידבק בהם.
א. תורה. התורה היא חיינו, אנו אוהבים אותה. היא הדבר הכי טהור בחיינו, הכי גבוה בחיינו. לכן בחג הסיגד עולים להר גבוה וטהור, מעין הר סיני. עולים להר יחד עם ה'אורית', אורייתא, בשירה ובזמרה, לאות חידוש מתן תורה בכל שנה ושנה. חזק ונתחזק בתורה.
ב. תשובה. לכתחילה יש לשמור תורה, אבל אין אדם בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לכן אחרי התורה באה התשובה. חמישים יום אחרי יום הכיפורים, בא הסיגד, יום תענית ותשובה. כי לא די לעשות תשובה ביום הכיפורים. יש לעשות תשובה כל הזמן, כל יום וכל שעה. כמו שֶמונים חמישים יום מפסח עד שבועות, מונים חמישים יום מיום הכיפורים לסיגד, שהוא מעין 'שבועות קטן'. חזק ונתחזק במצוות.
ג. ברית. ד' כרת ברית עולם עם עמו. גם כאשר אנו חוטאים ונופלים, אנו נשארים לנצח עם ד'. וכל שנה עלינו לחדש את הברית. כך מסופר בספר נחמיה: "וביום עשרים וארבעה לחדש הזה, נאספו בני ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם. ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם. ויקומו על עמדם ויקראו בספר תורת ד' אלהיהם רביעית היום ורביעית מודים ומשתחוים לד' אלהיהם" (נחמיה ט א-ג). עם החזרה לארץ ישראל, התחדשה ברית בין ד' ועמו, וכן לאורך הדורות יש כל שנה חג הסיגד שהוא חידוש ברית בין עם ישראל לריבונו של עולם, טקס 'אמנה', יום תפילה למען גאולת עם ישראל. בימינו אנו רואים שכל התפילות שנאמרו במשך הדורות על הגאולה ועל ירושלים דיברו אמת ועתה החזון מתגשם לעינינו.
ד. אחדות. אנו עולים יחד להר, כל האתיופים, אנו מאוחדים. ועתה לא רק אתיופים, אלא כל עם ישראל, אנו חוזרים ומקיימים "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". עבודת ההתאחדות אינה עבודה פשוטה, יש בה קשיים רבים, אבל אנו הולכים ומתקדמים.
ה. שלילת הנצרות. בשנת ד' אלפים ושמונים וחמש, לפני כ 1700 שנה הוכרזה האימפריה החבשית כמדינה נוצרית על ידי הקיסר. אז החלה מלחמת אזרחים בין הנוצרים החבשים לבין היהודים שנקראו על ידי המשטר 'ביתא ישראל'. היהודים האתיופים בראשות פיניאס הקימו מדינה יהודית ממלכת 'ביתא ישראל'. המלחמות הגיעו אולי לקיצן בשנת ארבעת אלפים וארבע מאות בערך, והמלך גדעון קבע את חג הסיגד להודאה לד' על הנסים. הממלכה היהודית הזאת התקיימה 1300 שנים בערך עד אשר נכבשה על ידי האימפריה האתיופית. הרי שכל המדינה המפוארת הזאת וכל המלחמות מלאות האומץ נולדו על יסוד ההתנגדות לנצרות.
ו. גבורה. כאמור, ממלכה יהודית התקיימה 1300 שנה מתוך עוז וגבורה, ועתה חוזרת הגבורה לעם ישראל. יש לנו חיילים וקצינים מעולים - גם אתיופים.
ז. עבודת ד'. מטרת כל החיים היא עבודת ד'. זה מובן המילה סיגד - לסגוד לד', להשתחוות לד'. זה הדבר החשוב ביותר בחיים.
חזק ונתחזק.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: