ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


אמת

הרב יורם אליהו

המדרש בבראשית רבה מספר, שכשבא ה' לברוא את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כיתות כיתות, חלקם אמרו: ייברא האדם וחלקם אמרו שלא ייברא. חסד אמר שייברא כי הוא גומל חסדים, ואמת אומר אל ייברא, כי כולו שקרים וכו'. מה עשה הקב"ה, נטל את האמת והשליכה ארצה, שנאמר 'ותשלך אמת ארצה'. המהר"ל ב'נתיב האמת', תמה על כל המדרש הזה ומבאר, שהכוונה "שנתן התורה לארץ, כי התורה בפרט הוא תורת אמת יותר מהכול לכך היא נקראת תורת אמת" והוא מוסיף " שעל-ידי התורה שהוא השכל האמתי יותר מכל חוכמה, יש לאדם האמת". ושלמה המלך מלמדנו במשלי "אמת קנה ואל תמכור". ומה היא האמת הזו? ממשיך ומלמד שלמה,"חכמה ומוסר ובינה" (משלי כג, כג). זוהי החכמה היותר נפלאה שמביאה את האדם להיות איש אמת. והנה יעקב אבינו - השוקד באוהלי שם ועבר ונטמן בבית עבר י"ד שנה ולומד תורה קודם צאתו לחרן - מתנהג לכאורה שלא במידת האמת. אבל הנביא מיכה מכריז ואומר שיעקב, מידתו אמת, שנאמר "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם".
אכן המדרש בפרשת תולדות על הפסוק "אנכי עשו בכורך" אומר, "..ואף-על-פי שאתם אומרים שיקר יעקב, לא שיקר, שהרי בלעם אומר לא הביט און ביעקב, אלא אמר אנכי יעקב, עשו הוא בכורך". ב'תורה שלמה', מביא הרב כשר ביאור מכתבי יד של 'אור האפילה' שאומר, "הותר לו לומר אנכי, כי הוא אמר לו מי אתה בני והוא נענה לו אנכי, ואחרי זה אמר עשו בכורך ולא כזב יעקב, ובאותם המילים נתנה לו עזרה והצלחה אלוקית וכבר העיד בזה הנביא ואמר תתן אמת ליעקב". כלומר מעצם זה שיעקב זכה לברכה, וממילא לבכורה של עשו מכוח המילים שאמר 'אנוכי עשו בכורך', רואים שזה היה רצוי לפני ה' ואין בזה שקר כלל.
גם בפרשתנו מתגלה מידת האמת של יעקב דווקא מתוך ההתמודדות עם מי שהוא ההפך הגמור שלו, לבן הארמי, הרמאי. יעקב עובד שבע שנים ברחל, ובבוקר 'והנה היא לאה'. יעקב מסכים לעבוד עוד שבע שנים ומקבל את רחל. נאמר בפסוק, "ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות". אומר רש"י, "הקישן לראשונות מה ראשונות באמונה אף האחרונות באמונה, ואף-על-פי שברמאות בא עליו". פועל, עובד בנאמנות כל זמן שהוא מקבל יחס טוב מהמעביד ומקבל משכורתו כראוי, אך כאשר הוא רואה שהמעביד אינו מתנהג אתו כראוי, ובמיוחד שהוא מרמה אותו בשכרו, הוא נוטה למצוא היתר לא להתנהג בישרות, מתעצל בעבודתו, מגיע מאוחר. בא יעקב אבינו ומלמדנו שאת חשבון הנאמנות עושים מול ריבונו של עולם, ומידת האמת לא נפגמת מול רמאותו של לבן והוא ממשיך לעבוד את לבן בנאמנות. וסוף דבריו מעיד על הכל, כאשר לבן רודף אחריו וחושד בו שגנב את אלוהיו, עומד יעקב ומלמד באיזו נאמנות הוא עבד... "רחליך ועזיך לא שכלו, ואילי צאנך לא אכלתי... הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני". הגמרא בבבא מציעא לומדת מכאן שיעקב שמר בשמירה יתרה לפנים משורת הדין.
המהר"ל מסכם את 'נתיב האמת', ואומר בהסבר הפסוק "אמת מארץ תצמח" שמכיוון שה' השליך את האמת ארצה, אזי האדם שנברא מן האדמה דווקא הוא ראוי אל התורה שהיא אמת. "כי אמת מארץ תצמח הוא האדם אשר הוא מוכן אל השכל האמיתי הוא התורה" דרך לימוד התורה זוכה האדם להיפגש במידת האמת המוחלטת, ודרך זה לבנות לו חיים ערכיים ונצחיים המביאים אותו לחיי העולם הבא.תגיות: פרשת ויצאמאמרים נוספים מעלון פרשת ויצא תשע"ט:
לימוד משנה - הרב שלמה אבינר
אני מכורה לאינטרנט - הרב שלמה אבינר
תתן אמת ליעקב - הרב אלישע וישליצקי
שַׁעַר הַשָּׁמָיִם - הרב זיו רוה
בית יעקב - הרב דוד לנדאו
בית חלומותיי - הרב חגי לונדין
הרוצה שיחכים - ידרים - הרב ליאור אנגלמן
"ואנכי לא ידעתי" - הרב יואב מלכא
בדיחידוש - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: