ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


גבורה

הרב יורם אליהו

לימדונו חכמים "איזהו גיבור? הכובש את יצרו". מבאר רבינו הרצי"ה, "כל תאוות האדם, תאוות ממון, אוכל וכדומה, הן מצבים של חולשה, בהם האדם.. נשלט על-ידי יצרו ואין לו כח להנהיג את עצמו, 'איזהו גיבור? הכובש את יצרו' האדם מתגבר על התאוותנות בגבורת התורה ...'בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין'." (שיחות הרצי"ה, במדבר, עמ' 99). ובפרשת משפטים מוסיף הרצי"ה ומלמד, "עבדות ליצר הרע היא חולניות, חולשה, חוסר בריאות, חוסר גבורה, חוסר עצמיות, חוסר עצמאות בכל מהלכי החיים, השאיפה, האידאל, הוא להיות עצמאי". וממילא הוא יכול לקיים בעצמו - איזהו גיבור? הכובש את יצרו" (שיחות הרצי"ה, שמות, 249). בפרשתנו מתגלה יוסף בגודל גבורתו וצדקתו כאשר הוא מסרב לחטוא עם אשת פוטיפר. נאמר בפסוק, " וימאן ויאמר אל אשת אדוניו.. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת". נאמר בזוהר חדש, "וימאן ויאמר, אמר ליה (ליוסף) קודשא בריך הוא, אתה אמרת וימאן ויאמר, חייך וימאן ויאמר אחרא ייתי לברכא לבנך ויתברכו ביא (כלומר יהיה בעתיד 'וימאן ויאמר' אחר ובו יתברכו בניך) הדא הוא דכתיב (בברכת יעקב לאפרים ומנשה), וימאן ויאמר ידעתי בני ידעתי". המדרש קושר בין מיאונו של יוסף לאשת פוטיפר למיאון של יעקב להקדים את מנשה, וצריך להבין קשר זה. ע"פ ההסבר בפירושו 'העמק דבר' אומר הנצי"ב כי אפרים היה גדול ממנשה רק בעניינים הרוחניים, מה שלמעלה מהליכות הטבע, אבל בהליכות עולם, בדברים המעשיים היה מנשה גדול מאפרים, הוא אשר עזר ליוסף בהנהגת מצרים, הוא המליץ, הוא תרגם בין יוסף לאחים וכו' (העמק דבר, בראשית מח יד, עי"ש באריכות). באדם יש כוחות חומריים, תאוותניים, ויש בו נשמה טהורה וכוחות ושאיפות רוחניות, וביניהם מתנהלת מלחמה עצומה. יוסף, בעמידתו בניסיון הגדול כשלא נכשל באשת פוטיפר, הראה לדעת שהצד הרוחני באדם הוא העיקר, הוא השולט, אפשר לעמוד אפילו בניסיון כזה גדול וקשה. אומר לו הקב"ה בזכות זה, אפרים שהוא המבטא את הצד הרוחני, הוא יהיה קודם למנשה.
ב. גבורת החשמונאים.
ב "על הניסים" שאנו אומרים בחנוכה נאמר, "מסרת גיבורים ביד חלשים". ולכאורה מדוע היוונים נקראים גיבורים, הרי ניצחנו אותם במלחמה? בפתגם החודש לחודש כסלו כתב הרב קוק זצ"ל: "גבורת אמת תמצא, רק במקום שאור אלוקים שמה". הסביר זאת מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל בספרו הנפלא 'באר מגד ירחים' - גבורת היוונים הייתה גבורת כוח שעזרה להם במלחמותיהם השונות לפי שעה. "אבל המבחן האמיתי של הגבורה והכוח הוא בניצחון המתמיד ביכולת העמידה בכל שינויי העתים והזמנים, פה עמדה גבורתם של החשמונאים במבחן הדורות והנצח, כי גבורתם הייתה בקשר עם ההוויה הנצחית... גבורתם שנבעה מן הקודש, היא גבורת אמת הקיימת לעד". לכן מכנה הרב את גבורת החשמונאים "גבורת אמת - שהיא דבוקה באלוקים חיים, שהיא אמת נצחית וקיימת לעד". וכבימים ההם בזמן הזה, אנו נדרשים ואף יכולים להשליט את שאיפותינו לרוחניות וקדושה, על הכוחות החומריים שבנו. ובמישור הכללי, לדבוק באור אלוקים אמת, שהוא יוליד בנו גבורת אמת להשבית כל צר ומתנקם.


תגיות: מידת הגבורהמאמרים נוספים מעלון פרשת וישב תשע"ט:
נס על טבעי ונס טבעי - הרב דב ביגון
שלוש עשרה שאלות על המשיח - הרב שלמה אבינר
כתונת פסים - הרב חגי לונדין
המוּכּר, החשוב והמיוחד - הרב ליאור אנגלמן
בֶּן זְקֻנִים - הרב יואב מלכא
הבדיחה הכי קצרה בעולם: - הרב יואב מלכא
כלל ישראל ושבטי ישורון - הרב דוד לנדאו
להתחתן בכל מחיר?? - אסתר אברהמי
מְגִלַּת דָּוִד 5 - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: