ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות, מסעי
פרשה הבאה: דברים
 


אחריות

הרב יורם אליהו

"ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת". אחי יוסף, בראותם את הצרה שבאה עליהם משליט מצרים, מבינים שזה קשור להתנהגותם עם יוסף. הם לוקחים אחריות על מעשיהם ומוכנים לשלם על-כך. מפליא פירושו של הנצי"ב ב"העמק דבר". הוא מסביר שאת המילים האלה אמרו שמעון ולוי, שכן הם היו הגורמים העיקריים למה שנעשה עם יוסף, והם אומרים זאת לאחים בקשר לבקשתו של יוסף להשאיר אחד מהם אצלו. "והיה דברת האחים האלה בהתוודותם לאמר כי על-כן באה אלינו הצרה הזאת... אלינו השניים ולא לכולם, וא"כ אין ספק את מי למסור רק אחד משנינו. עונה להם ראובן "טועים אתם בדבר, כי האשמה על כולנו בשווה", "הלוא אמרתי לכם אל תחטאו בילד... ונדרש דמו מכולנו שאנחנו כולנו חייבים בדבר... והיו דברי האחים הצדיקים (כמ"ש תוס' ב"בכ"ב, ד"ה אנא ענישתיה, עי"ש) שכל אחד היה מתאונן שהוא חייב בדבר". אף אחד מהאחים אינו מאשים את חברו, אלא לוקח אחריות על מעשיו ומוכן לשבת בבור כערבון עד שהאחים יביאו את בנימין.
האחריות של האחים מתגלה גם בהמשך, כאשר מתגלה הגביע באמתחת בנימין, יהודה ניגש ליוסף ואומר בשם אחיו, "האלוקים מצא את עוון עבדיך הננו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו". את כל העלילה הם תולים בהתנהגותם ליוסף, מקבלים את הדין באהבה ומוכנים לשבת בבור יחד עם בנימין. בזה הם מראים את גודל התשובה שלהם על מעשיהם עם יוסף. האחים עושים כאן תשובת המשקל, הם לא משאירים עוד אח בבור, אלא נכנסים יחד אתו לבית הסוהר.
מסביר מרן הרב קוק, שמהות קבלת האחריות שאדם לוקח על מעשיו נובעת מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. "אחד מהיסודות של התשובה, במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם" ולכן, מסביר הרב קוק, חלק מתהליך התשובה כולל וידוי, כי בווידוי "מודה האדם שאין שום ענין אחד, שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו כי אם אותו בעצמו" על-ידי כך, אומר הרב, מברר האדם לעצמו את חופש רצונו ויכולתו לסדר ולהנהיג את סדרי חייו ומעשיו "ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל ה', לחדש את חייו בסדר הטוב... המתחבר אל קדושת אור התורה, המשיבת נפש" (אורות התשובה,פט"ז,א/1).
יסוד זה מלמדים אותנו האחים במהלך התשובה שלהם ומתוך-כך הם שבים ומתאחדים בפרשה הבאה, בוכים זה על צווארו של זה ומצמיחים את הדרך להופעת משיח, המורכב מעץ יהודה ומעץ אפרים "וקרב אותם אחד על אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך... ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם "( יחזקאל ל"ז. הפטרת פרשת ויגש). במהרה בימינו אמן.מאמרים נוספים מעלון פרשת מקץ תשעט:
היינו כחולמים - הרב דב ביגון
אני מאוהב בחומש-רש"י - הרב שלמה אבינר
קץ שם לחושך - הרב אלישע וישליצקי
להלחים חלומות - הרב חגי לונדין
להשכיחם... - הרב אייל ורד
הכרח אלוהי היסטורי - הרב דוד לנדאו
תיאטרון בובות - הרב ליאור אנגלמן
בדיחידוש - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: