ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וישלח
פרשה נוכחית: וישב
פרשה הבאה: מקץ
 


הכרח אלוהי היסטורי

הרב דוד לנדאו

ירידת יעקב למצרים אינה לחינם, אלא הכנה להתהוות עם ישראל. בגמרא שבת נמצא ביטוי מעניין: "ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל..." . וכי מה חטא? אלא הכוונה היא שיש כאן הכרח אלוהי היסטורי. ההבטחה לאברהם אבינו: "גר יהיה זרעך בארץ לא להם" מוכרחת להתקיים. מתוך כך אפשר גם להבין איך הקדוש ברוך הוא מסבב את הסיבות ומגלגל את העניינים.
בתוך שלשלת הנסיבות "יוסף הורד מצרימה" , ונעשה שם שר הפנים של מצרים. בממלכה גדולה זו "הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ" . הוא בעל הבית ומתרגל להנהלת מדינה, מה שמהווה הכנה למדינה שלנו. נאמר בתהילים: "נֹהג כצאן יוסף" , ומובנו של יוסף בפסוק זה הוא כלל ישראל. מה שיוסף שליט מדיני ממלכתי, הוא הכנה בשבילנו.
בדומה לזה קיים ביטוי של ה"חפץ חיים" לגבי גיוס בצבא של גויים. לבחור שהוכרח להתגייס לצבא נכרי והתלבט, אמר ה"חפץ חיים": "מה יש? משך הזמן שאתה נמצא בצבא שלהם, הוא הכנה לצבא שלנו, שהרי עוד מעט תהיה לנו מדינה". ה"חפץ חיים" היה אדם פרקטי. היה ברור לו שעוד מעט המשיח יבוא, ותהיה מדינה וממשלה, לכן צריך להיות צבא. למה לחכות? הרי זה יהיה בקרוב. לכן אם בינתיים יש הזדמנות, צריך לנצלה.
לא פחות מזה, יוסף "הוא השליט... הוא המשביר..." - מהווה תרגיל בהנהגה מדינית אקונומית כלכלית, עבורנו. גם בדורות הקודמים, הרבה יהודים חשובים שמשו בתפקידים שונים במדינות ובממשלות שונות. בשנים האחרונות הקדוש ברוך הוא מסבב הסיבות, גלגל שיהודים יתפסו מקום חשוב במערכות פוליטיות וצבאיות של גויים, כדי שיתחנכו לשמש כגנרלים בצבא שלנו. הכל הוא הכנה למציאות שלנו. אמנם הסדר האלוהי מסובך מאוד, אבל ככל שמתרגלים להסתכל בו מתוך הסתכלות אמת של "תורת ד' תמימה" ומעשה ד' תמים - יותר מתבררים הדברים ויותר מתברר למפרע שזה לא היה מסובך: "והיה העקֹב למישור והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד ד' וראו כל בשר יחדו, כי פי ד' דיבר" . גם בדורות שלנו קורים כל מיני דברים מסובכים בעם ישראל, אבל ככל שעומדים על הכרתם מתוך גדלות של תורה, מתוך אמונה, מתוך אורייתא וקודשא בריך הוא - יותר ויותר ישתכללו ה"משקפים" שלנו, ויתקיים בנו "כי עין בעין יראו בשוב ד' ציון" .
מאמרים נוספים מעלון פרשת מקץ תשעט:
היינו כחולמים - הרב דב ביגון
אני מאוהב בחומש-רש"י - הרב שלמה אבינר
קץ שם לחושך - הרב אלישע וישליצקי
להלחים חלומות - הרב חגי לונדין
להשכיחם... - הרב אייל ורד
אחריות - הרב יורם אליהו
תיאטרון בובות - הרב ליאור אנגלמן
בדיחידוש - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: