ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות, מסעי
פרשה הבאה: דברים
 


סידרת 'אבולוציה רוחנית' - חלק ד': עבודת השם בעידן הדיגיטלי

נתן קוטלר


להעלות את הקדושה
בדורות שעברו היו צריכים להוריד את הקדושה מלמעלה למטה לעולם, אך בדורנו הקב"ה הוריד את הקדושה למטה ואנו צריכים להעלותה. התפקיד שלנו הוא לגלות את הקדושה למטה אפילו במקומות החול. רבי אהרן פרלוב האדמו"ר הרביעי של קרלין שחי לפני כ-200 שנה מלמדנו כי דווקא בדור שלנו ניתן בשעה אחת לתקן מה שלא היה אפשר בדורות הקודמים. ומדוע? "אהוביי אחיי תאמינו לי והוא מלא בכל הספרים. אשר מה שהיו צריכים הצדיקים הראשונים להשיג בכמה ימים וחדשים אפשר כעת לתקן בשעה אחת מחמת שכעת העולם הוא יותר בשפלות בבחינת רגל. חס הקב"ה על עולמו ומוריד קדושתו למטה. וכעת ת"ל שורה קדושתו למטה לארץ וזהו עיקר העליה של העוה"ז. ממילא מובן שבנקל יוכל האדם להשיג קדושתו ואורו של הקב"ה ולייחד כל הבחינות הנמוכים למעלה ראש ואל יהיה לכם לפלא זה הדבר שיוריד הקב"ה קדושתו לבחינה כזו נמוכים ושפלים" (בית אהרן בדרוש על פסח).

שיטת ריש לקיש: למרות או בגלל?
בגמרא ביומא מופיעה מחלוקת בין בי יוחנן לבין ריש לקיש "אמר רבי יוחנן: טובה צפורנן של ראשונים מכריסן של אחרונים. - אמר ליה ריש לקיש: אדרבה, אחרונים עדיפי, אף על גב דאיכא שעבוד מלכיות - קא עסקי בתורה!" (ט, ב). יש לדון בשיטת ריש לקיש האם כוונתו שהאחרונים עדיפים כי הם עוסקים בתורה למרות שעבוד מלכויות? או שהאחרונים עדיפים כי הם עוסקים בתורה בגלל שעבוד מלכויות ומנסים לרומם את שעבוד המלכויות?

יש לברר מהו שעבוד מלכויות? בפשטות הכוונה היא שלטון זר ששולט על ישראל. אך ניתן לומר שמדובר גם בשעבוד של תרבויות הזרות לרוחם של ישראל. היכולת לעסוק בתורה למרות הסחף התרבותי הקיים כיום, מעורר הערצה. מי שמצליח לשמור על יראת השמים בעידן הפוסטמודרני המלא בספקנות ובערעור הערכים והמוסר ובעידן הדיגיטלי המלא במסיחי דעת - הרי לך גדלות!

אך נראה שכוונתו של ריש לקיש אינה רק לגדלות בעיסוק בתורה למרות שעבוד מלכויות, אלא גם בגלל שעבוד מלכויות. כלומר, ביכולת שלנו לתקן את העולם, ביכולת שלנו למתק את הפוסטמודרניזם (כפי שהרב שג"ר ראה בתופעה ניצני ברכה - ראה בספרו 'לוחות ושברי לוחות') וביכולת שלנו לרומם את האמצעים הדיגיטליים לקדושה. כאן אנו חוזרים לדבריו של רבי אהרן מקרלין שלימדנו שתפקידנו לגלות את הקדושה למטה, אפילו במקומות החול, ולרומם את הקדושה מלמטה למעלה.

ראש השודדים שנהפך לאמורא
בתלמוד הירושלמי נאמר שלעולם יראה את בעל השמועה עומד לפניו (קידושין א, ז) ולכן מתוך עיון במסכת חייו של ריש לקיש, ההבנה השניה בדבריו מתאימה למהלך חייו. ריש לקיש היה ראש השודדים (ראה: רש"י ב"מ פד, א ד"ה התם), אך רבי יוחנן העמיד בפניו אתגר "חילך לאורייתא!" (ב"מ פד, א), רבי יוחנן ניסה לומר לו "השתמש דווקא בעוצמה של היותך ראש השודדים והפנה עוצמה זו לתורה! תרומם את הקדושה מתוך החיים שלך!". ואכן, ריש לקיש השתמש בכל עוצמתו להגדיל תורה ולהאדירה ואפילו השתמש בכישוריו ובסמכותו כראש השודדים להציל את רבי אימי שנשבה על ידי השודדים, כמסופר בתלמוד הירושלמי (תרומות סוף פרק ח).

ולכן נאה בעל השמועה לשמועתו, שהגדלות האמיתית מתבטאת בכך שניתן להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות. כלומר, להשתמש בספקנות הפוסטמודרנית כדי להעמיק את האמונה ולהשתמש בדיגיטליזציה כדי להרחיב את החכמה ולהפיץ תורה.

אמנם, מציאת הקדושה בחיי החול מאתגרת וטומנת בקרבה סכנות רבות ולכן לא בכדי מי שיודע לעשות זאת (ובדרך הנכונה), גדול מהראשונים שלא היו להם התמודדויות כאלו. כדברי ה'בית אהרן', הם נדרשו להוריד את הקדושה מהשמים לארץ ואילו אנו נדרשים להעלות את הקדושה מהארץ לשמים. המשימה האחרונה היא המאתגרת ביותר.

לתגובות: [email protected]


תגיות: סדרת אבולוציה רוחניתמאמרים נוספים מעלון פרשת מקץ תשעט:
היינו כחולמים - הרב דב ביגון
אני מאוהב בחומש-רש"י - הרב שלמה אבינר
קץ שם לחושך - הרב אלישע וישליצקי
להלחים חלומות - הרב חגי לונדין
להשכיחם... - הרב אייל ורד
אחריות - הרב יורם אליהו
הכרח אלוהי היסטורי - הרב דוד לנדאו
תיאטרון בובות - הרב ליאור אנגלמן
בדיחידוש - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: