ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות
 


תורה ומלכות

הרב דוד לנדאו

יעקב אבינו הוכרח לרדת מצרימה, אבל לפני כן: "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורֹת לפניו" . הביטוי "להורֹת" מובנו לכאורה תורה, ואכן חז"ל מפרשים "להורות לפניו - לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה" . יהודה נשלח על ידי יעקב אבינו למצרים כדי לסדר את כל העניינים יחד עם יוסף המולך במצרים, כפי שרש"י בעצמו אומר בפירושו הראשון: "לפנות לו מקום ולהורות היאך יתיישב בה". אך קודם כל יש לסדר מקום שממנו תצא הוראה. כל סידור העניינים עם מלך מצרים צריך להיות על פי התורה. כבר הזכרנו שמלכות יוסף במצרים היא הכנה למלכות ישראל. כל סדר המלכות בישראל צריך להימשך מסדר התורה. שמואל הנביא הוא הממליך את שאול ואחר כך את דוד. לא המלכות עושה את התורה, לא הממשלה מסדרת את ענייני הרבנות ובתי הדין. אדרבה, התורה היא שעושה את המלכות. וכך אף יוסף, שהכין פגישתו עם אביו, פתח בענייני לימוד שעמדו בהם כשנפרדו: "סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו: בפרשת עגלה ערופה, זהו שנאמר: 'וירא את העגלות אשר שלח יוסף', ולא נאמר: אשר שלח פרעה" . נפגשו מתוך תורה. גם בימינו מתגלה כוחנו הצבאי מתוך תורה.
פרשתנו מתחילה בפגישה הדרמטית בין יוסף ויהודה. תכלית התנכרותו של יוסף אל אחיו היתה לשם התועדותו איתם. אז "בהתודע יוסף אל אחיו" , מתגלה האחדות האמיתית של שבטי ישראל וההתועדות הזאת היא של מלכים הנפגשים יחד, כפי שאמרו חז"ל על הפסוק: "הנה המלכים נועדו, עברו יחדו" . בית ישראל נבנה מלאה ורחל יחד, ומלכות ישראל נבנית מהתחברות יוסף ויהודה יחד. אחר כך האורגניזם על כל איבריו מתגלה בשלמותו כשבאים הבנים לשמוע ברכת יעקב אביהם, המוסר לכל אחד מהם את תפקידו. התפרטות הערך המיוחד של כל שבט הכרחית להתרקמות הגוף הלאומי. פה, בהתודעות יוסף אל אחיו, מתחילה התגבשותו של הגוף הלאומי. מתברר שכל החילוקים אינם אלא גוונים של אחדות אחת, כשם שכל ההבחנות שבהווה שייכות ל"תורת ד' תמימה" ולמעשה ד' התמים. יוסף ויהודה חלוקים בהופעתם המלכותית, ובפגישתם הם מתאחדים ליסוד המלכות העתידה לקום בישראל. "הנה המלכים נועדו, עברו יחדו". המלכות האמיתית של ישראל שייכת לבני לאה, והיא מלכות בית דוד. אמנם, לפני כן יש צורך במלכות מבני רחל, והיא מלכות שאול, בתור הכנה, - כמו שמלכות יוסף במצרים היתה הכנה למלכות יהודה בארץ ישראל. אבל דווקא יהודה הוא יסוד מלכות ישראל ויסוד משיח לעתיד לבוא .מאמרים נוספים מעלון פרשת ויגש תשע"ט:
בעבותות של אהבה - הרב דב ביגון
סמיכה לרבנות לאשה?! - הרב שלמה אבינר
התפייסות - הרב יורם אליהו
שיר לכנס הבוגרים - הרב יואב מלכא
אם כנים אתם - הרב אלישע וישליצקי
חבר בהקפאה - הרב ליאור אנגלמן
לב הפרשה - פרשת ויגש - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: