ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: דברים
פרשה נוכחית: ואתחנן
פרשה הבאה: עקב
 


יציאת מצרים

הרב דוד לנדאו

ממשנת הרציה

בפרשתנו מתחיל המעשה עצמו של יציאת מצרים, והיא מתגלה במדרגות. היצירה של האומה, של "עם זו יצרתי לי" מופיעה בהדרגה. כל מעשה ד' הוא בהדרגה. בפרשתנו מסתיימים הטיפולים של ההכנה ומתחיל המעשה. עשרת הטיפולים. בפרשת "וארא" היו שבעה טיפולים, ועכשיו - שלושה. העשרה בנויים על יסוד השבעה, שבעת עמודי הבניין, ומעל זה עוד שלוש מדרגות, השלישיה האחרונה שמסיימת את הטיפול. והסיום הוא במכת בכורות.
באמצע פרשתנו, אנו מתחילים להיפגש בעניינה של תורה ומצוותיה. כדברי רש"י בהתחלת ספר בראשית: "אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החדש הזה לכם' , שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל". באיזה מובן? כי התורה בשלמותה היא בהתגלותה בממשיות סדר החיים של ישראל וקיומה על ידי ישראל. וזה מתחיל במצוה הראשונה של תורה: "החֹדש הזה לכם ראש חדשים". לגבי אותן המצוות שיש בספר בראשית, כגון שבע מצוות בני נח, המוזכרות בגמרא סנהדרין, וכן מצות מילה וגיד הנשה - ידוע מאמר חז"ל, שלא על פי זה אנו מצווים להלכה, אלא על פי מה שנצטווינו בסיני, כהגדרת הרמב"ם . מתבאר כאן בבירור מה היא תורה. התורה מתוך המקור העליון השמימי של נשמת התורה, נשמת ישראל ואורייתא, הולכת ומתגלה ומתפרטת במצוות. התורה - כלל, המצוות - הפרטים. יחד עם תחילת הופעת מציאות האומה, מופיעה פגישתנו עם עניינה של תורה: תורה המתגלה במצוותיה, מצוות כלליות ומצוות פרטיות; תורה שמתגלה בהוראה ובהדרכה, תורה ששייכת לנו. "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום" .
מכאן אנו מתחילים להתרגל לגילוי מציאות התורה בישראל. התורה בשלמותה מופיעה במעמד הר סיני. אבל גם בזה יש מדרגות. לכן כבר בפרשת "בשלח", אנו נפגשים באיזה ניצוץ של תורה לפני מתן תורה - במצות השבת, כדברי חז"ל בסנהדרין . גם רבנו יהודה הלוי מדבר על כך בחלקו השני של ספר הכוזרי . נפגשים ב"תרגילים" לקראת מתן תורה, וכן הוא לגבי חבילת המצוות שבפרשת "בא". והמצוה הראשונה של תורה, כדברי רש"י, היא "החדש הזה לכם". ובודאי אין בזה מקריות .
מאמרים נוספים מעלון פרשת בא תשע"ט:
להאיר בחשכה - הרב דב ביגון
נוער גבעות - הרב שלמה אבינר
לצאת מן המיצרים - שיחה לפרשת בא - הרב אלישע וישליצקי
חירות - הרב יורם אליהו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: