ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: דברים
פרשה נוכחית: ואתחנן
פרשה הבאה: עקב
 


חירות

הרב יורם אליהו

לע"נ הרב אלישע וישליצקי זצ"ל
בפרשתנו יוצאים אנו מעבדות לחירות. האם באמת בני חורין אנחנו? במה מתבטאת העובדה שהאדם הוא עבד או בן חורין? כותב הרב קוק כי ההבדל בין העבד לבן החורין אינו רק הבדל מעמדי, שהאחד הוא משועבד והשני לא משועבד, "החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם, וכן העם בכלל מתרומם להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו להתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו". כאשר אדם נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לצלם אלוקים אשר בקרבו, שביטויה הוא 'אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה' אזי הוא חי חיי חופש וחירות, ומתוך כך מוסיף הרב קוק "אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים, שהם שווים את ערכם". הוא חי חיים עם מגמה ותוכן, הוא חי חיים ערכיים, שכל יום מחייו מנוצל להופיע את התוכן והמגמה הזו.
כך מסביר רבינו הרצי"ה מדוע המצווה הראשונה בפירוט המצוות בפרשת משפטים היא מצוות עבד עברי שבאה ללמד על חומרת העבדות. "הדבר הראשון הוא ביטול העבדות וקביעת החירות, אנו בני חורין! אנו עם של עבדים משוחררים מאז ולכל הדורות. עבדות היא פגימה במהות האדם". וממשיך הרב לבאר שהאדם הוא אדם שלם ונורמאלי רק אם הוא עצמאי, ולאיזה עצמאות אנו מתכוונים? אומר הרצי"ה, "עצמאות האדם צריכה להתגלות מתוך צלם אלוקים שבאדם, מתוך גבורת האדם, קדושת האדם... אז הוא מופיע כאדם מישראל, כאדם של תורה".
כזה היה אהובנו, רבנו, הרב אלישע זצ"ל. כל חייו הוא חי חיי קודש של מגמה ותוכן, שעיקרם לקרב את ישראל לאביהם שבשמים, לקרבם לאור הגאולה והישועה הזורחת בדורנו, והכול בדרך של אהבה גדולה, אהבה אמתית של כל אדם באשר הוא אדם. הוא ידע לראות ולזהות בו את נקודות הטוב שבו, ומתוך אמון מלא בכוחות הללו שיש בו באדם, להעלותו על דרך המלך. הרב אלישע זכה לכך כי הוא היה באמת, בן חורין, מלא חירות, חירות מכל שיעבוד חומרי וחיצוני, חירות מתארים, חירות ממשרות ותפקידים, חירות מתארי כבוד, חירות ממחלוקות, בענוות אמת, ובאהבה גדולה נסע מעיר לעיר בשעות לא שגרתיות כשמואל בדורו היה, ורבים השיב מעוון. וכאלפים מישראל, חשים גם אנחנו שיתומים הננו וגדולה מאוד האבדה לכל בית ישראל. מדרכו נלמד לזכות לחירות עולם לנו ולכל ישראל ובא גואל לציון במהרה.מאמרים נוספים מעלון פרשת בא תשע"ט:
להאיר בחשכה - הרב דב ביגון
נוער גבעות - הרב שלמה אבינר
לצאת מן המיצרים - שיחה לפרשת בא - הרב אלישע וישליצקי
יציאת מצרים - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: