ערוץ מאיר

מוקירים תודה למורנו ורבנו, על כל פועלו למען הפצת היהדות והתשובה,
וכולנו מחזירים לו באהבה לימוד דף בתלמוד הבבלי

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: משפטים, שקלים
פרשה נוכחית: תרומה
פרשה הבאה: תצוה, זכור
 


מנהיגות ראויה

הרב דב ביגון

בבואנו לבחור את ראשי העם ושופטיו, יש ללמוד מעצתו של יתרו למשה רבינו מי הם הראויים להיות ראשי העם - "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שונאי בצע" (שמות יח כא). אין הדבר פשוט לבדוק מי הוא בעל מידות ותכונות תרומיות כאלה. לכן נאמר "ואתה תחזה" - ברוח הקודש שעליך (רש"י).
רק מי שהוא בעל רוח הקודש, יש לו יכולת הבחנה להכיר את טבעם ומידותיהם של בני אדם.
אנשי אמת ושונאי בצע, הם יהיו ראשי העם. כי אם הראש טוב ובריא, זה משפיע על כל הגוף. כך גם באומה: מנהיגים ושופטים שהם אנשי מוסר, חכמים, אצילי נפש ובעלי מידות, הריהם מיטיבים עם כל העם, ואם ההפך ח"ו, כולם סובלים ועצובים. לכן בתפילה אנו מבקשים בכל יום - "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה" ומתוך כך "הסר ממנו יגון ואנחה".
נכון לעכשיו, אנו עדים למשבר הפוקד אותנו לפני הבחירות, כאשר מוטחות האשמות הדדיות על אי-מוסריות וכדומה, ואין הדברים מקריים. חז"ל, בבואם לתאר את דורנו, אומרים שבעקבות המשיח "חוצפא יסגא... אין תוכחת... האמת תהא נעדרת... פני הדור כפני הכלב" (סוטה מט). אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ודווקא מתוך המשבר המוסרי והרוחני תצמח לנו ישועה. ו"מלך אוהב צדקה ומשפט" יקיים לנו את הבטחתו "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" (ישעיהו א כה-כו)
מהמצפה לישועה השלמהמאמרים נוספים מעלון פרשת יתרו תשע"ט:
שיר הלל לפרוש - הרב שלמה אבינר
בדיחידוש - הרב יואב מלכא
"כאיש אחד בלב אחד" - הרב אלישע וישליצקי
פרשה קטנה - הרב דוד לנדאו
שמיעה - הרב יורם אליהו
תלונות - לא מה שחשבנו - הרב ליאור אנגלמן
אנוכי - ה' אלוהיך - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: