ערוץ מאיר

מוקירים תודה למורנו ורבנו, על כל פועלו למען הפצת היהדות והתשובה,
וכולנו מחזירים לו באהבה לימוד דף בתלמוד הבבלי

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: משפטים, שקלים
פרשה נוכחית: תרומה
פרשה הבאה: תצוה, זכור
 


פרשה קטנה

הרב דוד לנדאו

ישנם סוגים שונים של זמנים שאנו נפגשים בהם: שבת, יום טוב, ראש חודש; וכן יש שבתות שיש להן שמות מיוחדים, כגון: שבת נחמו, שבת חזון, שבת הגדול, שבת שירה. יש צורך להתבונן על ערכן המיוחד. לפרשה של היום אין שם מיוחד, אך ישנו עניין מיוחד: מעמד הר סיני ומתן תורה. ויש לפרשתנו צד נוסף שהוא מיוחד. שום דבר אינו מקרי בדברים שבקדושה. יש להתבונן בדבר ד' שמתגלה אלינו ולתפוס את מהותו, את הדבר הבולט, ומתוך כך את הפרטים. לפעמים זה מתוך היותו ראשית של עניין, או אחרית של עניין, או מפני ריבוי כמותי. יש מספר פרשיות בתורה ארוכות ומרובות במצוות, כגון: "משפטים", "ראה", "שופטים", "כי תצא". לעומת זאת יש פרשיות קטנות הבולטות בקטנותן, בצמצום הדברים, במועט המחזיק את המרובה, כגון: "ניצבים-וילך" בסיום התורה, שהן ניכרות במיעוט כמותי ובריבוי איכותי ויסודיות. הראשונה מסוג זה של פרשיות היא פרשת "יתרו".
כמו שצריך לראות את הגדלות, את הערך של "מה גדלו מעשיך ד'" , כך צריך להכיר את החשיבות של "מה קטנו מעשיך ד'", כפי שנמצא ב"אורות התורה" . מה גדלו מעשיך ד' בקטנות. "כֻּלם בחכמה עשית" . צריך לראות את התגלות הבורא בכל הנבראים, גם בתולעת קטנה ובנמלה קטנה. בגמרא מסופר שרבי יוחנן ראה נמלה ואמר: "מה גדלו מעשיך ד'!" וכן נמצא בכוזרי .
בגמרא מופיעה הגדרה: "איזוהי פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויין בה? 'בכל דרכיך דעהו' ". דברים קדושים וגדולים בכמות מתגלים מתוך מרכז חיים שהוא קטן הכמות. הלב אינו גדול כרגל, אבל מיעוט הכמות מגלה את גודל האיכות. מה פירוש גופי תורה? גופי הלכות, ממשיות של תורה, במובן של "גופא דעובדא". כל מציאות התורה, לימודה וקיומה תלויים בפרשה הקטנה הזאת: "בכל דרכיך דעהו". כל ענייני החיים שעל פי התורה, תלויים בשלוש מילים אלו. כל ענייני תורה, קדושה, אמונה והדרכת האדם, כלולים בה. התורה היא הדרכת האדם, הוראת דרך האדם בחיים והיא כולה כלולה בתמציתיות בפסוק זה. וכל זה שייך ללשון חז"ל: "וכל מעשיך יהיו לשם שמים" . יש על זה פרק מיוחד בשמונה פרקים לרמב"ם: "בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחד", והוא מסיים בהתפעלות גדולה על גדלות חכמתם של חז"ל שכללו את הכל בחמש מילים אלו. יש אנשי רוח ומחשבה שחיברו ספרים על אתיקה מוסרית ולא הספיקו למצות את כל מרחבי החכמה והמוסריות שחז"ל הכניסו בחמש מילים אלו. מכאן רגש ההתפעלות של הרמב"ם: דברים אלו ודאי נאמרו רק מתוך השראת השכינה ורוח הקודש של חז"ל.
כמו כן פרשת "יתרו" היא פרשה קטנה בכמות אבל עצומה ואדירה, באיכותה ובכלליותה: מעמד הר סיני ומתן תורה .מאמרים נוספים מעלון פרשת יתרו תשע"ט:
מנהיגות ראויה - הרב דב ביגון
שיר הלל לפרוש - הרב שלמה אבינר
בדיחידוש - הרב יואב מלכא
"כאיש אחד בלב אחד" - הרב אלישע וישליצקי
שמיעה - הרב יורם אליהו
תלונות - לא מה שחשבנו - הרב ליאור אנגלמן
אנוכי - ה' אלוהיך - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: