ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


מלבושי כבוד

הרב יורם אליהו

התורה מקדישה פסוקים רבים לציווי על הכנת בגדי הכהן הגדול ובניו בפרשתנו ותיאור עשייתם בפרשת פקודי. כך אומר ה' למשה, "ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת". כך מצינו גם בגמרא (שבת קיג) שלומדת מהפסוק שנא' ביחס לשבת "וכבדתו מעשות דרכיך" "וכבדתו, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול", וזה נלמד מכך שרבי יוחנן קרא לבגדיו מכבדותי.
מדוע הלבוש חשוב כל-כך ומה הוא מבטא? מרן רה"י של כרם ביבנה הרב חיים יעקב גולדויכט זצ"ל (שהשבוע, בז' אדר א' חל יום פטירתו), מבאר בספר שיחותיו "אסופת מערכות" את הממד העמוק שיש בבגדים. שבהבדל מבעלי החיים "הלבוש הוא זה שמעניק לאדם צביון ותואר אנושי... הוא מבטא את הכבוד השוכן בקרבו, את נשמת אלוק ממעל המשמשת בו". כך שהלבוש אינו מעין מסכה אלא אדרבא "הוא מבליט את העובדה, שאין הגוף הגס מבטא את עיקר מציאותו של האדם... ובכך הוא חושף את הנשמה האלוקית.. הצפונה בקרבו" (אסופת מערכות פרשת תצוה).
רעיון זה לומד מרן הרב קוק זצ"ל מהגמרא (ברכות סב, א) "א"ר יוסי בר חנינא: כל המבזה את הבגדים לסוף אינו נהנה מהם". מסביר הרב קוק זצ"ל בעין אי"ה, שלכל ההנאות האנושיות יש שני מיני תועלתיות, האחת תועלת גשמית חומרית שבה שווה האדם לכל בעלי החיים, והאחת תועלת שיש בה רושם של שאר רוח האדם. תכלית הבגדים הפשוטה היא להגנה מפני הקור ואף בעלי חיים זקוקים לכך וגם יש להם הגנה טבעית, עור ,פרווה או צמר. אבל לאדם בבגדיו יש יתרון על בעלי החיים, "הכבוד הנמשך מהבגדים, שהאדם מתהדר בהם בתור אדם המעלה הראוי לו לפי יתרונו השכלי" והכרה זו, אומר הרב, הוא "מבוא גדול להרמת ערכו בסגולותיו היקרות הנוגעות למידות טובות ולמעשים טובים. ע"כ ראוי לכבד את הבגדים, להורות שבדבר העיקרי במציאות הבגדים לאדם הוא בשביל כבודו ומעלתו, לכסות ערותו ולהלבישו הוד..." גם דברי הרב מלמדים שהלבוש אינו סתם פריט חיצוני אלא הוא שומר על כבוד האדם ומלמד על מעלתו הגדולה ועל נשמת אלוק ממעל השרויה בקרבו. ממלא נדרש האדם להתלבש כראוי, וכדברי הפלא יועץ (לבישה). "ובעניין המלבושים ראוי לאדם להתנהג בדרך אמצעי לפי מה שהוא אדם ולפי המקום, ואף אם חננו ה' עושר לא ילבש בגדי רקמה... שמביא את האדם לידי גאווה... ואף מי שהוא עני, יתנאה במה שיש לו בגדים נקיים". והוא מוסיף ומלמד כמו שלימדו חז"ל שיש לאדם להדר ולשנות את בגדיו מחול לשבת, "ובכלל הזהירות- שילבש מלבושי שבת בערב-שבת ולא יקרב לקבל קדשת הדרת השבת בבגדי חול... כי מנהג רע הוא, וזריזין מקדימים למצוות".מאמרים נוספים מעלון פרשת תצוה תשע"ט:
שו"ת בחירות - הרב שלמה אבינר
בִּגְדֵי קֹדֶשׁ - הרב זיו רוה
גדולה הסרת טבעת - הרב חגי לונדין
הנשיות בנישואין (א) - אסתר אברהמי
"לב טהור ברא לנו אלוקים" - הרב אלישע וישליצקי
משכן ומקדש - הרב דוד לנדאו
בדיחידוש - הרב יואב מלכא
בְּשֵׁם ד' צְבָאוֹת - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: