ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


נצח ישראל לא ישקר ולא ייסקר

הרב דב ביגון

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם" (שמות ל יב). מסביר רש"י כי המניין שולט בו עין הרע והדבר בא עליהם כמו שמצינו בימי דוד.
לעם ישראל יש נשמה גדולה הנמצאת בכל העם היהודי לדורותיו ולזרמיו, וכל נסיון לספור ולפרוט את עם ישראל אין בו ברכה, כי אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין.
כשסופרים בני אדם והופכים אותם לספרות, לסטטיסטיקה, נמחקת בכך אישיותו של האדם, ונשמתו הייחודית - צלם האלקים שבו - נעלמת. ואמנם הנאצים ימח-שמם, ברצותם להשפיל את היהודים ולמוחקם מעל פני האדם ח"ו חרטו על זרועם מספרים.
ולכן בבואנו למנות את ישראל אין מונין גולגולת ולא גוף, אלא את מחצית השקל שכל יהודי תורם לקופה הכללית, שממנה קונים קרבנות ציבור במטרה לזכות את הרבים ולהוסיף קדושה, אור וטוב בעולם, ובזה מרוממים את כל האומה וכל אחד ואחד מתוכה.
נכון לעכשיו, כיום אין אנו נזהרים במניין בני ישראל, ויתר על כן, סטטיסטיקות, סקרי דעת קהל, משאלי עם, הופכים לדברים מקובלים בחברה הישראלית וקיימת סכנה ממשית ששיטה זו בחברה ובפוליטיקה עלולה לפגוע בעקרונות מוסריים, בערכים נצחיים, ובנושאים קיומיים למדינה ולעם היהודי.
עלינו ללמוד מדוד המלך וכשלונו ולהבין שאת עם ישראל לא סופרים. ערכים נצחיים וקשר לעם ישראל ולארץ ישראל - לא נמדדים על פי סקרים, משאלי דעת קהל ומשאלי עם, כי נצח ישראל לא ישקר ובוודאי לא ייסקר.
מהמצפה לישועות

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: