ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


האם רבנו הרב צבי יהודה היה פוסק?

הרב שלמה אבינר

(ספר חדש "פסקי רבנו")
הרב שלמה אבינר
[ראיון]

ש: הנה עתה יוצא לאור ספרו של הרב, שונה מעשרות הספרים שערך מדברי מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה. כולם היו ספרי אמונה, והנה עתה ספר הלכה. האם רבנו הרב צבי יהודה היה פוסק?
ת: בוודאי. כמו שמרן הרב היה פוסק הלכה גדול, אם כי שליחותו היתה להאיר את עיני הדור בענייני אמונה. כך גם רבנו הרב צבי יהודה, על אף שתפקידו העיקרי היה ללמד יסודות אמונה, ודאי הוא היה פוסק גדול.
ש: אי אפשר להיות תלמיד חכם גדול באמונה בלי להיות תלמיד חכם גדול בש"ס ופוסקים?
ת: ודאי אי אפשר. זה הבסיס. כל גדולי האמונה של עם ישראל גם היו גאונים בהלכה. זה קודם לכל. וכן רבנו, לפני שערך כתבי אמונה של מרן הרב, הקדיש שנים רבות לערוך ספרי שאלות ותשובות שלו.
ש: אז למה רבנו לא כתב פירוש על הגמרא וספר שאלות ותשובות?
ת: כי אי אפשר להספיק הכל, יש לאדם משאבים מוגבלים, וזאת היתה שליחותו: הארת אמונת הדור. אבל הוא היה גאון עצום בש"ס ובפוסקים. את הש"ס הוא סיים מאה ואחת פעמים, וכל ימיו למד גמרא. וכן רואים בסוף השו"ת של מרן הרב, את הערותיו הארוכות והעמוקות והלמדניות מאוד, כפי שציין הגרש"י זוין בספרו אישים ושיטות. לפעמים כאשר נשאל על פסק מסוים שלא היה נראה לו, היה מצטט במהירות עצומה עשרות ומאות פוסקים. אך על פי רוב, הוא הפנה בשאלות הלכתיות לרבה של ירושלים. גם בספרו לנתיבות ישראל יש בירורים הלכתיים עמוקים.
ש: אז אם לא כתב ספר הלכה, מאיפה באים כל פסקי הרב צבי יהודה?
ת: הם לקט ממקומות שונים: פסקים שכתב, פסקים מובלעים במאמרים, הערות על ספרים, פסקים בעל פה ששמעו תלמידים והנהגות רבנו. אספנו וסידרנו במשך שנים.
ש: אז בחלק מהפסקים, חסרה ההוכחה ההלכתית?
ת: לא. כל דבר מחולק לשלושה חלקים: א. עצם הפסק. ב. מקורו בדברי רבנו. ג. השוואה עם מה שכתוב בספרי הפוסקים.
ש: אבל לגבי הנהגות רבנו, יתכן שפסק לעצמו ולא לאחרים?
ת: בוודאי. הוא היה מחמיר מאוד בכל דבר. לכן יש להבחין היטב.
ש: זאת ועוד, הרי נמצא בגמרא שאין לפסוק על פי מעשה רב (בבא בתרא קל ב), שהרי כאשר אנו רואים את מעשה החכם, איננו יודעים מה נימוקו ועלולים לטעות.
ש: נכון מאוד. אבל אם זה נכתב בגמרא, סימן שבכל זאת אפשר ללמוד, אך יש להיות זהיר מאוד. כך כותב רבנו אברהם בן הרמב"ם בשו"ת שלו (סי' צז), שיש להתייחס למעשה רב בשיקול דעת רב מאוד.
ש: הספר הזה, פסקי הרב צבי יהודה, האם הוא עבור למדנים או עבור כל יהודי?
ת: גם וגם. כל אחד ילמד כפי מדרגתו. אגב, זה רק על אורח חיים. בע"ה גם נוציא חלק ב על שאר חלקי השולחן ערוך.
ש: ובסיכום?
ת: נזכה לאחוז בשיפולי גלימתו של רבנו באימה וביראה.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: