ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


ל"ז שנים לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

הרב דב ביגון

ל"ז שנים לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

שלושים ושבע שנים עברו מאז שנסתלק מאתנו מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, בי"ד באדר התשמ"ב, פורים דפרזים.
ככל שחולפות השנים אנו חשים יותר ויותר בחסרונו כמנהיג רוחני כלל ישראלי, ככהן הגדול השם על לבו את כל שבטי ישראל הנרמזים באבני החושן, ולוקח אחריות על כלל ישראל כאבני השוהם שעל כתפי הכהן הגדול, כממשיך דרכו וכמיישם משנתו של אביו, הכהן הגדול הרואה והרועה של דורו והדורות שבאים אחריו עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו. וככל שחולפות השנים אנו זוכים יותר ויותר להכיר את גדולתו בתורה בכלל ובתורת ארץ ישראל בפרט, ואת גודל השפעתו בעם ישראל ובמדינת ישראל.
הרב צבי יהודה זצ"ל זרע זרעים ושתל שתילים שהיום נובטים וגדלים, ואנו זוכים כבר לראות את פירותיהם.
א. תורת ארץ ישראל: בנוסף להקמת ישיבת מרכז הרב כישיבה המרכזית בעולם התורה, השפיע מרוחו על מאות מוסדות חינוך, ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, מכינות קדם צבאיות, ישיבות תיכוניות, תלמודי תורה, ישיבות קטנות, אולפנות מדרשות ומכללות - המחנכים לאהבת ישראל, תורת ישראל, וארץ ישראל ומדינת ישראל.
ב. יישוב ארץ ישראל: ההתיישבות ביש"ע על מאות אלפי מתיישביו - כולל ערים לתפארת ומאות ישובים, ולא רק ביו"ש אלא בגליל ובנגב, זריעת הגרעינים התורניים בחלק גדול מערי ישראל המקדשים שם שמים ומחזקים את רוח האומה ואת אחיזתנו בארץ חיינו. הכול התחיל מדחיפתו של הרב צבי יהודה זצ"ל שלמרות גילו המופלג הניע את גלגלי ההתיישבות במסירות נפש וברוחו הגדולה.
ג. קיבוץ גלויות: העלייה הגדולה מרוסיה אשר התחילה עם אסירי ציון אשר עמדו בגבורה מול המשטר הסובייטי, ובסופו של דבר הפילו את מסך הברזל וכתוצאה מזה זכינו שכמליון יהודים עלו ממזרח אירופה. הרב צבי יהודה זצ"ל פעל לשחרר את אסירי ציון, בעידודו ומכוחו הוקם מטה מאבק נמרץ שפעל בכל העולם אצל מנהיגי המדינות לשחרר את אסירי ציון והביא לשחרורם של אסירים רבים ביניהם יוסף מנדלביץ ונתן שרנסקי, ובסופו של דבר הביא לזרם אדיר של עולים חדשים.
נכון לעכשיו, ומעל הכול פעל הרב צבי יהודה זצ"ל לקרב רחוקים במסירות נפש. ביתו היה פתוח לרבים שביקשו להתקרב ליהדות. גם אני הקטן, זכיתי בתחילת דרכי ליהדות לקבל את הדרכותיו, הכוונותיו ועצותיו בלימוד התורה. וכאשר הוקם מכון מאיר לפני ארבעים וחמש שנה בעידודו ובברכתו, היה מדריך את הצוות החינוכי מה ללמוד וכיצד ללמד את השבים ליהדות. וכיצד לקרבם? - "באהבה". והיה מזכיר את דברי הלל הזקן "הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום, רודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", אהבה שאינה מותנית - לא אוהבים בתנאי שיתקרב לתורה, אלא אהבת הבריות היא מצוה מצד עצמה, וקירוב לתורה מצוה מצד עצמה. אשרינו ואשרי דורנו שהקב"ה שתל את שתי הנשמות הגדולות - הרב קוק זצ"ל ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל להאיר את דרכי האומה בדורנו דור התחייה הלאומית באהבה.
מהמצפה לישועה השלמה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: