ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


בנות יקרות, ללמוד תורה !

הרב שלמה אבינר


אשרינו שזכינו לבתי ספר מלאי יראת שמים ותורה עבור בנותינו - יסודיים ותיכוניים, וכן מדרשות, בתי יעקב ומכללות.
זהו מהלך מבורך ההולך ומוסיף ובעזרת ד' ילך ויוסיף.
אומנם ידוע שבת פטורה מלימוד תורה, וההיגיון בזה, שיש לה כוח ספיגה טבעי הרבה יותר גדול מאיש, כמבואר בדרוש על התורה למהר"ל. יש לה טבע קרוב יותר לריבונו של עולם, כמו שכתוב בסידור עולת ראיה למרן הרב קוק.
לכן אינה זקוקה ללימוד מסודר ושיטתי. היא סופגת באופן טבעי. הרי היו לנו ששים ריבוא נביאות (מגילה יד א) ואין נבואה שורה אלא על חכם, ולא רק חכם אלא בעל חכמה אדירה (עיין רמב"ם הלכות יסודי התורה ז א). אם כן, היו לנו ששים ריבוא חכמות אדירות.
אבל בדורות האחרונים, ראו חכמי ישראל, שהאווירה הסובבת אינה בריאה כל כך, לכן יש הכרח שבנות תלמדנה.
אמרה שרה שנירר, מייסדת בית יעקב, בשם החפץ חיים: אמנם אמרו חכמינו שהמלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות, אבל מי שאינו מלמד בתו תורה, ממש מלמדה תפלות.
ובכלל, כתוב בשולחן ערוך שתלמד הלכה, שאם לא כן לא תדע לקיים. וכן עליה ללמוד את הסידור, אחרת כיצד תתפלל בכוונה. וכן תלמד ספרי מוסר, כדי ליישר ולתקן ולרומם את המידות. וכן תלמד אמונה, וכפי שאמר רבינו הרב צבי יהודה: אמונה אינה מצות עשה שהזמן גרמא. כלומר תלמד תורה, תנ"ך, ספרי אמונה קדמונים ואחרונים.
כלומר תלמד, תלמד, תלמד. ודאי לא במובן הישיבתי, אבל תלמד.
אשרינו שקמו לנו דורות של נשים ושל נערות ואפילו של ילדות, שמתלהבות מלימוד תורה.
אשרינו שמקימים כל הזמן בתי-ספר תורניים יותר ויותר וספוגים ביראת שמים לבנותינו.
בבנינו ובבנותינו נלך.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: