ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


זכור את בוראך - בימי בְּחִירוֹתֶיךָ

הרב דב ביגון

האדם מתייחד משאר הבהמות והחיות בכוח הדיבור שבו ככתוב: "ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב ז), פירוש רש"י: "אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של האדם חיה שבכולן, שנתוסף בו דעה ודיבור", וכתרגום אונקלוס - רוח ממללא.
המחלה הקשה ביותר הפוגעת בנפש האדם היא פגמי-הדיבור הנוגעים למהותו של האדם. וכמו כל מחלה שהסימפטומים למציאותה הם תנאי לרפואתה, כך גם במחלת לשון הרע, נגעי הצרעת הם סימפטומים שלה, ומזרזים את הנגועים בה לקבל טיפול ולרפאם מהכהנים אשר "גזירת הכתוב הוא שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן" (עיין רש"י ויקרא יג ב).
לצערנו, בימינו כאשר בית המקדש חרב, מחלת לשון הרע עדיין קיימת אבל נגעי הצרעת והפרוצדורה התורנית להיטהר ממנה אינם קיימים. ומזה סובל האדם הפרטי והחברה כולה, שהרי נגע הצרעת "אות נפלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע" (רמב"ם הלכות טומאת צרעת טז ט). ואכן בית שני נחרב בגלל שנאת חינם ולשון הרע כדברי חז"ל.
נכון לעכשיו, אנו נמצאים בתקופת בחירות, יש לזכור מה שכתב שלמה המלך (קהלת יב א) "וזכור את בוראך בימי בחוּרותיך" - "בְּחִירוֹתֶיךָ" (חכמת יחזקאל שם), לא לדבר ולא לקבל לשון הרע וללמוד משני הכהנים הגדולים בדורות האחרונים שקמו לרפא את שברו של עם ישראל: הרב ישראל מאיר הכהן זצ"ל מראדין מחבר ה'חפץ חיים' על שמירת הלשון והמלמדנו אורחות חיים ממשנתו הברורה. והרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בעל ה'אורות' המאירים לדורנו ולדורות הבאים אחרינו באורותיו המתוקים. מגמת שני הכהנים הנפלאים הללו, וכל גדולי ישראל - ביצירותיהם ובמפעלם - לגאול את ישראל, כפי שכותב ה'חפץ חיים' בהקדמתו: כאשר נחפשה דרכינו ונחקורה איזה עוונות הם העיקרים הגורמים לאריכות גלותנו נמצאם הרבה, אך חטא הלשון הוא על כולם! וכדברי הרב זצ"ל: בגלל שנאת חינם גלינו ובגלל אהבת חינם ניגאל. ואכן שני הכהנים הגדולים שהקב"ה שתל את נשמתם האצילית בדור התחייה, התקדשו בקדושתו של אהרן ומזכים את ישראל בברכה באהבה. אשרי מי שלומד והולך לאורם.
מהמצפה לישועה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: