ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


סידרת 'אֲרוֹן הַבְּרִית' - חלק י': המשמעות הרוחנית של גניזת הארון (סיום)

נתן קוטלר

סיפור גניזת הארון
כפי שלמדנו, חז"ל אומרים בכמה מקומות בש"ס בבלי וירושלמי ובתוספתא שיאשיהו גנז את הארון. ומדוע החליט לגנוז את הארון? "מה ראה שגנזו - ראה שכתוב 'יוֹלֵךְ ה' אֹתְךָ וְאֶת מַלְכְּךָ אֲשֶׁר תָּקִים עָלֶיךָ' (דברים כח, לו), עמד וגנזו, שנאמר 'וַיֹּאמֶר לַלְוִיִּם הַמְּבִינִים לְכָל יִשְׂרָאֵל הַקְּדוֹשִׁים לַה' תְּנוּ אֶת אֲרוֹן הַקֹּדֶשׁ בַּבַּיִת אֲשֶׁר בָּנָה שְׁלֹמֹה בֶן דָּוִיד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֵין לָכֶם מַשָּׂא בַּכָּתֵף עַתָּה עִבְדוּ אֶת ה' אֱלֹקֵיכֶם וְאֵת עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל' (דברי הימים ב' לה, ג)" (יומא שם).
אולם, יש לעיין בדברי יאשיהו ללויים לגבי גניזת הארון: לא מובן מה השתנה בעבודת הלויים? והרי מאז בניית בית המקדש, ארון הברית היה מונח בקודש הקודשים ובכל מקרה הלויים לא נשאו את הארון כבר מאות שנים. ולכן, מה השינוי הגדול שיאשיהו אומר להם שיתחולל ברגע גניזת הארון?
השינוי בעבודת השם בגניזת הארון
הרב יצחק הוטנר, ה'פחד יצחק', כתב באחת מאגרותיו המפורסמות שגניזת הארון יצרה שינוי בדרך עבודת השם: "הנה ידוע לך שהיו בישראל כמה וכמה גניזות. נגנזו הלוחות, נגנז המשכן, נגנז הארון וכו'. בודאי שמכל גניזה היו תוצאות בדרכי התורה ועבודה. ומפורש הוא הדבר בכתוב בדברי יאשיהו המלך בשעת גניזת הארון, שאמר שגניזת הארון הולידה חידוש באופיה של תורה ועבודה. והוא הדין והיא המדה בכל הגניזות" (אג' ל).
עלינו לברר אפוא מה היתה דרך עבודת השם לפני גניזת הארון, ומה היתה לאחריה?
גניזת הארון - סוף עידן 'אתערותא דלעילא'
אם נשאל 'איזו דרך סימל הארון בעבודת השם?' סביר להניח שהתשובה תהיה אתערותא דלעילא בנסים גלויים. ובאמת כך מצינו לגבי הארון שהיה "נושא את נושאיו" (סוטה לה, א), והנסים הגלויים היו קשורים לארון כדברי חז"ל "חביב הוא הארון שהמשכן כולו לא נעשה אלא בשביל הארון וכל נסים שהיו נעשין בישראל בארון היו נעשין וכן הכתוב אומר 'וַאֲרוֹן בְּרִית ה' נֹסֵעַ לִפְנֵיהֶם' שהיה הורג נחשים ועקרבים והיה הורג לפניהם שונאיהן של ישראל" (ספרי זוטא י ועוד).
אם כן, גניזת הארון שסימלה את חורבן בית המקדש הראשון, היתה סוף עידן 'אתערותא דלעילא', כדברי חז"ל, ששכינה לא היתה בבית המקדש השני (יומא כא, ב). ר' צדוק הכהן מלובלין מסביר שהיה שינוי בהנהגת ה' בין בית המקדש הראשון לשני. "ומשנבנה בית שני נסתלקה הנבואה שהוא הנמשך מן השכינה שה' שוכן בתוכנו על ידי זה תנוח הרוח על לבות בני אדם המשלימים להשיג כבוד ה' ביותר ולמדרגת הנבואה" (שיחת מלאכי השרת הוספות).
ולכן, חז"ל אמרו "אמר רב אסי: למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך: מה שחר סוף כל הלילה - אף אסתר סוף כל הנסים". ר' צדוק הכהן מלובלין מסביר "ולכך אסתר שהיא סוף גלות בבל הוא סוף כל הנסים הנגלים שניתנו לכתוב שמן אז והלאה היו נסים נסתרים שלא ניתנו לכתוב" (שם). ואם כן, מכאן והלאה יהיו רק נסים נסתרים בהנהגה טבעית. אם כן, גניזת הארון משמעותה סיומו של עידן הנסים הגלויים ואתערותא דלעילא.
תחילתו של עידן חדש - אתערותא דלתתא
בבית המקדש היו שני נסים בהקשר לאש המערכה "ולא כיבו גשמים אש של עצי המערכה ולא ניצחה הרוח את עמוד העשן" (אבות ה, ה). אולם, חז"ל אומרים שאף שהאש ירדה מן השמים, יש מצוה להביא אש על ידי אדם (יומא כא, ב).
ההבדל בין ביהמ"ק הראשון לשני הוא בהשפעה של מעשה האדם. בראשון אמנם היתה אש של הדיוט, אך כמעט חסרת השפעה, כי האש מן השמים היתה מאכלת את כל הקרבנות. אולם, בביהמ"ק השני היתה לאש ההדיוט השפעה רבה, כי האש מן השמים לא היתה מאכלת את הקרבנות, אלא רק האש מן האדם (ראה: מאירי שם).
ולכן, אם בית המקדש השני, היה עידן של אתערותא דלתתא, של הגדלת מקום מעשה האדם לעומת המעשה השמימי, נגנז הארון שסימל יותר מכל את האתערותא דלעילא, הגיע סוף עידן הנסים הגלויים ותחילת העידן של הנסים הנסתרים בהנהגה הטבעית.
מדוע הארון נגנז בלשכת דיר העצים?
לשכת דיר העצים היתה המקום שממנו הביאו את העצים לאש המערכה בבית שני. חז"ל מלמדים אותנו שהארון נגנז בלשכת דיר העצים "אמר רב נחמן, תנא: וחכמים אומרים ארון בלשכת דיר העצים היה גנוז" (יומא נד, א). מהי המשמעות הרוחנית שהארון היה גנוז דווקא שם?
הרבי מפיאסצנה (דרך המלך, בלק) מלמדנו שהמשמעות היא כי הארון שמסמל יותר מכל את האתערותא דלעילא - נגנז דווקא בלשכת דיר העצים, מקום שבבית שני מסמל יותר מכל את האתערותא דלתתא. וזאת ללמדנו שעבודת השם כיום תלויה במעשה האדם, באתערותא דלתתא, האש תגיע מההדיוט, מהמעשים של האדם. כאשר למרות טרדות הפרנסה, האדם יקבע עיתים לתורה ויעורר בקרבו אש ואהבה לה'. כאשר האדם הופך את ביתו למקדש מעט וחי את התורה בלבו, הרי שקדושת הארון גנוזה בתוכנו.
לתגובות ולקבלת המאמר המלא: [email protected]


תגיות: סדרת 'ארון הברית'מאמרים נוספים מעלון פרשת בהר תשע"ט:
וקראת דרור בארץ - הרב דב ביגון
יש לך פה N.C. או .O.N? - הרב שלמה אבינר
האירו-ביזיון - הרב שלמה אבינר
"הארץ לעולם עֹמָדת" - הרב דוד לנדאו
תורת חסד - הרב אלישע וישליצקי
וקנה לך חבר - הרב אייל ורד
שאיפה לגדלות - הרב יורם אליהו
הכל מתחיל מהר סיני - הרב חגי לונדין
מנהג ישראלי - הרב יואב מלכא
מְגִלַּת דָּוִד 27 - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: