ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בהעלותך
פרשה נוכחית: שלח לך
פרשה הבאה: קרח
 


תשובה אל החיים

הרב יורם אליהו

אחת המצוות המפליאות בהכנה ליום הכיפורים היא המצוה לאכול בערב יום הכיפורים - כך נפסק בשו"ע סימן תרד ס"א: "מצוה לאכול בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה", ובמ"ב סק"א כתב: "ויש לאדם למעט בלימודו בערב יום כיפור כדי לאכול ולשתות".
האדם עומד תמה ושואל הכיצד? דווקא ביום זה, בשיא ההכנות ליום הקדוש היה ראוי יותר להרבות בלימוד תורה ובעשיית המצוות?
הלכה זו נלמדת מהגמרא בברכות דף ח, שאומרת ש"כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי". מסביר הרב קוק זצ"ל בעין איה (ברכות ח"א עמ' 42) ש"תוכן התשובה הוא בשני עניינים, א. להשיב את אבידת רגשותיו הטובות שנפרצו גדריהם" - אדם מאבד על ידי החטא דברים טובים, רגשות ומידות טובות שנפרצו ואבדו, ולתקן זאת "תועיל הפרישות מההנאות החומריות ודרכי העולם" שע"י כך הוא מתבונן בדרכי המוסר ומוֹסר נפשו באהבת ה' ויראתו. אך העניין השני הוא ההרגל, ב. "להתרגל בפועל וללכת בדרך טובים שלא להימשך אחר תאוותיו שלא כדרך ה'," כלומר, לחיות בצורה נכונה ולרומם את חיי החומר והעולם הזה. וזאת עושה האדם "בייחוד דווקא בהיותו עסוק בענייני העולם ותאוותיו החומריות לפי המידה הנכונה". אם הוא מצליח, למרות שאינו מתרחק ומתבודד לפרוש מהדברים שאינם דרכה של תורה. "זאת היא השלמת התשובה" שנותנת תוספת כוח לתשובה העיונית שעסק בה בתחילת דרכו מתוך התבודדות ופרישות.
לכן ביום כיפור שהוא מוכן לתשובה - ותשובה זו היא מתוך פרישות והתרחקות מכל התאוות וענייני עוה"ז - עלול אדם לחשוב שלכך צריך לשאוף וזוהי המדרגה השלמה -באה התורה ובעקבותיה מדריכים חז"ל, שדווקא בערב יום כיפור אתה צריך להרבות באכילה ושתייה כדי להבין שמטרת היום הקדוש שלפניך היא לתת לך כלים לשוב אל החיים, אל חיי החול היומיומיים, ואותם לרומם ולקדש. "על כן" אומר הרב "תגמר תשובתו דווקא ע"י אכילה ושתייה והשתתפותו בעסקי חומריות, ועם כל זה יהיה הכל על פי דרך התורה והמצוות, לכן כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי כי בזה הוא מרומם גם כן את תשובתו שבעשירי".
וכן לימדנו הרב זצ"ל באורות תשובתו (יד ל) "דווקא מתוך התשובה האמתית הטהורה, צריכים לשוב אל העולם ואל החיים ובזה משיבים את הקדושה על מכונה וממליכים את השכינה בעולם".
יהי רצון שתקובל תשובתנו ברצון לפני אדון כל ונזכה לקדש שם שמים מתוך תשובה עליונה כזו, השבה אל העולם והחיים כולם לרומם אותם אל תכליתם.
גמר חתימה טובהמאמרים נוספים מעלון יום הכיפורים תשע"ב:
מחילה ופיוס - הרב אלישע אבינר
עם העבריינים. - הרב ליאור אנגלמן

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: