ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


חוסן העם, משורשיו

הרב דב ביגון

הנביא מדריך אותנו כיצד עלינו להתנחם ולהתמודד עם קשיים הפוקדים את ישראל במעלה הדרך המפותלת ורצופת המכשולים לאורך אלפי שנים, באומרו "הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו" (ישעיהו נא א-ב).
אברהם אבינו היה אחד ויחיד בדורו שפרסם את האמונה בשי"ת א-ל עולם, באמצעות משפחתו ודורו ומכוח אמונתו, ובסופו של דבר היה לאב המון גויים שכל האנושות מושפעת ממנו ויצא ממנו גוי גדול וקדוש. וכשם שהוא היה יחיד נגד רבים והצליח, גם עם ישראל עמד ויעמוד כנגד כל הקמים עליו, כסלע איתן ועץ מושרש.
הביטו אל שרה אמנו. שרה היתה עקרה בטבעה וכך בזקנה מופלגת ילדה בסייעתא דשמיא כנגד הטבע. כך גם עם ישראל בקיומו המופלא, התפתחותו היא בניגוד הטבע האנושי (מלבי"ם שם). יש להביט ולהתבונן בצור - בסלע שממנו חוצבנו, "כי מראש צורים אראנו מגבעות אשורנו" (במדבר כג ט) - אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו הרומזים על האבות והאמהות (רש"י שם).
על מנת ללמוד את חוסנו של העץ, יש להביט ולהתבונן בשורשים, ככל שהם עמוקים יותר וגדולים יותר, יחזיק העץ מעמד וכל רוח שבעולם לא תעקור אותו. כך, בשביל לדעת את קושי האבן והסגולה שבה יש להתבונן וללמוד מהו הסלע שממנו חצבו אותה.
נכון לעכשיו, כיום, יש לנו להביט אל השורשים שלנו. ללמוד ולהכיר את עצמנו דרך הטבע, הסגולה המיוחדת וההליכות של אבותינו ואמותינו שהיו אנשי אמונה בעלי מידות אציליות הדבקים בשי"ת בכל המצבים המשתנים והמסובכים. הם השורשים של כולנו, ומתוך שנלך בדרכם נמשיך לצמוח ולפרוח לעשות פרות מתוקים ויתקיימו דברי הנביא: "כי נחם ד' ציון נחם כל חורבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה" (ישעיה שם).
מהמצפה לישועות

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: