ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


פרשת עקב

הרב דוד לנדאו


אנו נפגשים בשמיעת המשפטים, וכן בפרשה שניה של קריאת שמע הנמצאת בפרשתנו: "והיה אם שמֹע תשמעו אל מצותי". אנו נזכרים במשנה הידועה : "למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמֹע'?". כך הוא סדר קריאת שמע, וכך הוא גם סדר התורה. "כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה". קודם כל בירורי אמונה, הכרת אמונה, ידיעת אמונה. "ואחר כך יקבל עליו עול מצות". זאת הגדרה יסודית. היסוד ביהדות הוא אמונה. "ואתם הדבקים בד' אלקיכם, חיים כֻּלכם היום" . מתוך האמונה נמשכות המצוות. השורש, הכלל הוא: "שמע ישראל", ואחר כך יש התפרטות למצוות. לא כמו אלה האומרים שהיהדות היא דת פרקטית מעשית, שהיא יהדות של מצוות בלבד. זה עניין פרשתנו היום: התפרטות למצוות, לפרטיה ודקדוקיה של תורה, הנמשכת מתוך הכלל, מתוך "שמע ישראל". מתוך היסוד של אמונה באה התפרטות לממשיות הריאלית של תורה ומצוות. לכן מתפרט בפרשתנו באופן מעשי עניין כיבוש הארץ, "ונשל ד'... את הגוים האל מפניך", ועוד.
ומתוך התפרטות זו, ודווקא מתוכה, אנו לומדים דברים מאד יסודיים לגבי הדרכות הלכתיות פרטיות. כל הברכות הן מדרבנן, ברכות הנהנין וברכות המצוות, ורק ברכה אחת היא מדאורייתא: ברכת המזון. "וברכת את ד' אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך". התפרטות זו מדאורייתא היא אחיזה לשאר ההתפרטויות מדרבנן.
מתוך התפרטות המצוות, מופיעה הבחנה פנימית בתכונות היהדות שלנו: חוקים ומשפטים. לעומת הפסוק האחרון של "ואתחנן", שכולל "את המצוה ואת החֻקים ואת המשפטים", הפסוק הראשון של פרשתנו מזכיר רק את "המשפטים". פה מדובר על משפטים, אבל בפרשה הקודמת, כשנפגשים עם גויים, מדובר דווקא על חוקים. משפטים הם דבר שכלי, שגם גויים יכולים להבין. לעומת זה, החוקים הם מיוחדים לישראל, ולא לגויים. "זאת חֻקת התורה" . דווקא על ידי החוקים תתפרט ההבחנה בין ישראל לעמים. "ושמרתם ועשיתם, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החֻקים האלה, ואמרו: רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה" . מתוך זה תתגלה חכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אור חדש על ציון יאיר, ויופיע קידוש השם מתוך מה שמיוחד רק לכם, מתוך מה שאתם נפלאים ומיוחדים, מתוך צד זה הפְּנים פנימי שבפנימיות, המגלה את הגדלות היותר גדולה והיותר עליונה של סגולת ישראל האמיתית, של "עם זו יצרתי לי, תהלתי יספרו" .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: