ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


ימי רחמים

הרב דב ביגון

בימים אלו, ימי הסליחות והרחמים, נשאלת שאלה - כיצד אפשר להבין את מידת הרחמים, שהרי כבר נאמר "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (דברים לב ד). הרי הקב"ה דן את כולם, על כל חטא הוא מעניש ואין לכאורה להימלט ממידת הדין?
מסביר הרמח"ל: באמת לפי שורת הדין היה ראוי שהחוטא ייענש מיד, והעונש יהיה בחרון אף כראוי למי שממרה את פי הקב"ה, ולא יהיה תיקון לחטאו, שהרי כבר עשה את החטא. אם אדם רצח ח"ו את חברו כיצד יתקן את הנעשה?
באה מידת הרחמים, שהיא לפנים משורת הדין, ומאפשרת לאדם לעשות תשובה. כיצד? - ראשית, אין החוטא נענש מיד. ניתן לו זמן לעשות תשובה, והעונש אף הוא אינו בחרון אף עד כי יכלה את האדם. התשובה ניתנת לאדם בחסד גמור - שכן האדם מצטער ומתחרט באמת על מה שעשה, ועקירת הרצון נחשבת לו כעקירת המעשה כפי שנאמר "וסר עונך וחטאתך תכופר" (ישעיהו ו ז). העוון סר ממש מהמציאות, הארכת הזמן לחוטא אינה ביטול מידת הדין אלא רק סבלנות לפתוח לו פתח לתיקון (מסילת ישרים, בדרך קניית הזהירות).
נכון לעכשיו, כאשר אנו נמצאים בחודש אלול - חודש ההכנה לימים הנוראים ועת רצון גדולה - עלינו לבקש רחמים על כלל ישראל ועל כל פרט מישראל כבקשתו של ר' ישמעאל בן אלישע "יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין, ונענע לי בראשו" (ברכות ז א).
מהמצפה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: