ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


להרהר בתשובה!

הרב יורם אליהו

הגמרא במסכת קידושין מלמדת שאם אדם מקדש אישה בתנאי מסוים, כגון שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר ומתברר שהוא עני, היא לא מקודשת. אך מביאה הגמ' דין מפתיע אם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי על-מנת שאני צדיק, אפילו הוא רשע גמור האישה מקודשת, ומדוע, והרי זה תנאי לא נכון? עונה הגמרא, "שמא הרהר תשובה בדעתו". וכן נפסק ברמב"ם ובשו"ע, שהאישה מקודשת מספק שמא הרהר תשובה בדעתו.
חז"ל מלמדים אותנו בהלכה זו את כוחה של תשובה, שאפילו הרהור בלבד יש לו כוח להעלות את האדם ממקום הכי נמוך, ובהרהור תשובה אמיתי וישר יכול הוא להתעלות למדרגת צדיק. מרן הרב קוק שהעמיק חקר בתהליכי התשובה בספרו המיוחד אורות התשובה, מסביר את הדבר ואומר: על-ידי הרהורי תשובה, שומע האדם קול ה' קורא אליו מתוך התורה ומתוך כל רגשי הלב." עצם ההרהור מחבר את האדם אל הקב"ה, הוא עוצר את מהלך חייו, ולראשונה חושב שאולי אינו הולך בדרך הנכונה. כשיש מחשבה כזו, הוא כבר שומע את קול ה' המדבר אליו מתוך התורה וממילא, "וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר עצמו הגורם את החטא, הולך ומתעדן, עד שאור התשובה חודר בו" (אורות התשובה.ז, ד). ההרהור מעדן את הבשר, את החומריות המביאה לחטא, וממילא נסללת לאדם הדרך לתשובה שלמה. לכן מלמדנו הרב שיש לשמוח בכל הרהור תשובה ולדעת את העוצמה שבו,"צריך להעמיק באמונת התשובה, ולהיות בטוח, שבהרהור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם, ומוכרח הדבר שאחר כל הרהור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה".
בספר בית אלוקים למבי"ט, בשער התשובה פרק ב' הוא מאריך לבאר את עניין התשובה "שעיקרה במחשבה ובהרהור הלב" ומסביר שיש בזה שני עניינים, "שהוא מתחרט במחשבתו, ומסכים במחשבתו שלא לחזור עוד על מה שחטא, והוא עזיבת החטא" וזו א. חרטה על מעשיו, וב. קבלה לעתיד.
אנו נמצאים בימי התשובה, ודרכו של היצר הרע למנוע מהאדם לשוב בתשובה, כאומר: אם אינך שב בתשובה שלמה ומקבל עליך מיד כל תרי"ג מצוות, אין ערך לתשובתך. באים חכמי ישראל ומלמדים הפוך, כל חלק קטן של תשובה רצוי לפני המקום ומתקבל באהבה, והאדם יקיים בהדרגה את המצוות. הרב קוק מנחה אותנו באורות התשובה, שקודם יתקן דברים מכאן ולהבא ואחר-כך ישוב ויתקן דברים מהעבר (י"ג, ט\2), ואפילו בדברים שאי אפשר לתקן במחשבה כי אם במעשה, "מכל מקום אי אפשר לשער את הגודל שיש בכל הרהור תשובה אפילו כשהוא בא מצד יראה פשוטה, יראת העונש, מפני שכל מידה קטנה שבקטנות גורמת לעורר בנפש ובעולם את המדות הקדושות והגדולות, ואור קדש מאור פני עליון מופיע בכל זיו... על-ידי כל מחשבה הנוטה לטובה... החן הפנימי שלה, הקודש היסודי שבתוכה - זהו שווה כל עושר, וכל חפצים לא ישוו בה. (אורות התשובה יד, יד).


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: