ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


חינוך לגאולה

ד"ר מיכאל אבולעפיה

בדור הזה עלינו לחנך את ילדינו לא רק לנימוס ולדרך ארץ, למצוות ולתפילה, אלא גם לגאולה. כי ככל שהילד ידע היכן היינו, לאן הגענו ולאן פנינו מועדות, כך תעלה המוטיבציה שלו להתקרב אל המטרה. בכלל, המוטיבציה עולה ככל שרואים את המציאות בכללותה. אנחנו צריכים להבין שאם לא עכשיו נלמד גאולה, אימתי? לפחות נדבר על זה, לפחות נשכלל את העולם הציורי של הילד, נגרה אותו, שלא יִכבּה מן ה'מדיה' האכזרית שתוקפת את ה'מדמה' של הילד מבחוץ... איך נחנך את ילדינו לגאולה? קודם כל אפשר לראות סימנים של גאולה, לדוגמה, השנה עם ישראל ברובו הגדול שמר שבת, גם ביום כיפור שעבר וגם ביום כיפור הזה. וידועים דברי "רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים" (שבת קיח, ב). ועוד סימנים רבים מעניינים. לפי הסטטיסטיקה ולפי גדולי ישראל רבים, כמו הרב משה רפאל לוריא ז"ל למשל, רוב מניין ורוב בניין של ישראל מצוי בארץ, כלומר רוב עם ישראל חזר לארצו והוא מתבטא כך: "ונודע לי ברשות העליון שהשכינה חזרה אל הארץ..." (כתבים שטרם פורסמו על ארץ ישראל). ולמקובלים שבתוכנו - שלושה מספרים הם גמטריא של שמות קדושים: 72, 63, 45 אז השנה אנחנו שנת תשע"ב 72, ולמדינה 63 שנה וירושלים 45... ועוד, כל הקשיים: פינוי ישובים, אלימות במשפחה, מחלות ומלחמות, כולם הם כנראה צירי לידה של אומה שחוזרת לארצה וקמה מגלותה, עד עכשיו לאט לאט, קמעה קמעה, אבל עכשיו היא רבה והולכת לפי הגמרא הידועה: "אמר רבי חייא לר' שמעון בן חלפתא: כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קמעה קמעה וכל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת" (תלמוד ירושלמי ברכות ד, ב).
מדוע חשוב כל כך לחנך לגאולה, ללמד לילדים פסוקים מישעיה על הגאולה, למה חשוב ללמד נערים ונערות ספרי אמונה? כי זה מה שנותן כוח לעבור את הקשיים הרבים, לטפל ב"קרב" בצורה שתהייה בו תועלת לטווח הארוך, ולהכין את עצמנו לשלב הבא, השלב שאנחנו חוששים כל כך לדבר עליו, כאילו רוצים אך מפחדים מאכזבות: נבואה, מלכות בית דוד, בניין בית המקדש...
לפחות אנחנו יכולים ללמוד להתחדש בשנה הזאת, ולבחון במה אנחנו מצפים לישועה, אבל מצפים בצורה אקטיבית, וכל אחד בדרכו הייחודית, איך אנחנו שותפים לעלייה של עוד מיליוני יהודים, איך אנחנו שותפים בלחבר בין החול ובין הקודש, איך אנחנו הופכים את הבית ואת חיי המשפחה לבית מקדש קטן, איך אנחנו משכללים את כוח המדמה, איך אנחנו מתקרבים אל ה', איך אנחנו מקדמים את הצדק החברתי, איך אנחנו עמלים שיהיה פחות סבל, איך אנחנו מוסיפים אהבת חינם לכל אחד מישראל...
מה שהילד יקבל מביתו הוא בעיקר מה שהוריו חווים, לומדים ומצפים לישועת כלל ישראל, שהרי המימד הפנימי ביותר של אישיותו, הוא מקום לא מודע שנקרא כנסת ישראל. ואין מחנכים אל המימד הזה אלא לפי עיסוקנו האקטיבי בגאולה הרבה והולכת...
אפשר לנסות להתגבר על הכעס, על התאווה או על הכפירה בצורה נקודתית או התנהגותית תודעתית, אבל בלי המימד הכללי היונק מן המגמה הכללית, עלולה להתפתח פסיכולוגיה שאינה חודרת לעומק... ואמנם האדם יהיה מסוגל לאכול פחות, להפסיק לכעוס או להתחזק באמונתו אך ורק כשהוא יכוון את כל קווי אישיותו למקום גדול וכללי יותר...
החינוך לגאולה הוא בעיקרו חינוך שבו נגדל תלמידי חכמים גדולים, אנשי חזון, מחוברים אל הארץ וגאולתה ואל התורה בעומקה כאחד...מאמרים נוספים מעלון שבת חג הסוכות תשע"ב:
תרבות הפנאי - הרב שלמה אבינר
שמח בחור בילדותך - הרב אלישע אבינר
הביאני המלך חדריו - הרב יורם אליהו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: