ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויקרא
פרשה נוכחית: צו
 


ורועה אחד יהיה לכולם

הרב דב ביגון

סוף סוף אחרי שנים של משבר בין האחים ליוסף עד כדי שנאת אחים ככתוב "וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום" (לז ד) חוזר שלום הבית למשפחתו של יעקב אבינו. המשפחה מתפייסת ומתאחדת ומדברים איש אל רעהו ככתוב "ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף.... וינשק לכל אחיו ויבך עליהם ואחרי כן דברו אחיו אתו" (בראשית מה).
לא רק בין בניו של יעקב אבינו היו משברים ותיקונים, עליות וירידות, אלא לאורך כל הדורות אנו מוצאים משברים דומים - בבית ראשון עברנו משבר נורא בימי ירבעם בן נבט, כאשר עם ישראל התחלק לשתי מלכויות, יהודה וישראל, ובבית שני סבלנו משנאת חינם שהמיטה עלינו את חורבן הבית וגלות של אלפיים שנה.
חז"ל לימדונו אמנם כי ברוב עוונותינו גלינו מארצנו אבל בסופו של דבר ניגאל על ידי שנבטל את סיבת החורבן, שנאת חינם על ידי אהבת חינם (עיין מהר"ל מפראג, הרב קוק זצ"ל ועוד...)
נכון לעכשיו, בהפטרה, הנביא יחזקאל בנבואת הנחמה מתאר את דורנו דור קיבוץ הגלויות באומרו "כה אמר ד' אלקים הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם למלך" (יחזקאל לז כא-כב). ואכן מעשה אבות סימן לבנים. כשם שהאחים התפייסו והתאחדו ודיברו איש עם רעהו, גם בדורנו עם ישראל ההולך ומתקבץ מבין הגויים, הולך ומתאחד בארץ ישראל. יש לנו כבר מדינה, יש לנו ב"ה ממשלה אפילו שפֹּה ושם עדיין יש מחלוקות ואי הבנות בין זרמים שונים בתוכנו, אבל המאחד גדול לאין ערוך מהמפריד, ולא ירחק היום ונזכה לראות עין בעין בהתקיימות הנבואה "ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם" (יחזקאל, כד).
מהמצפה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: