ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויקרא
פרשה נוכחית: צו
 


והבאתי אתכם אל הארץ

הרב דב ביגון

ארבע לשונות הגאולה - שמבקש השי"ת ממשה רבינו ע"ה שיאמר אל בני ישראל "והוצאתי אתכם... והצלתי אתכם... וגאלתי אתכם... ולקחתי אתכם..." (שמות ו, ו-ז) - מרמזות לא רק על יציאת מצרים אלא גם על היציאה משעבודן של ארבע מלכויות ששלטו בישראל: בבל, פרס, יוון ואדום כדברי בעל הטורים שמפרש "ולקחתי אתכם", כנגד מלכות אדום שהיא הקשה מכולן, ולכן כתוב 'ולקחתי' כאדם הלוקח בחוזקה.
כידוע, גלות אלפיים השנים היא גלות אדום, והיא הקשה מכל הגלויות. ואכן ביציאה מהגלות האחרונה עברנו את השואה הנוראה שהיתה הדבר הקשה ביותר בתולדות עמנו האהוב. אבל מיד אחרי השואה קמה מדינת ישראל בסיעתא דשמיא, ומתקיימת בנו הלשון החמישית של הגאולה "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני ד'" (שמות ו, ח).
נכון לעכשיו, "אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו" (מתוך הקדמה לתפילה), שדורנו זוכה לראות עין בעין בשוב ד' ציון, ובהתקיימות ההבטחה האלקית "והבאתי אתכם אל הארץ... ונתתי לכם מורשה אני ד' " (שם). אנו זוכים להרבה אור גם אם יש עדיין לא מעט צללים. עדיין אויבינו מסביב זוממים להשמידנו ח"ו, ועדיין פוגעים ביהודים בכל מקום שהם, רק בשל היותם יהודים.
אל לנו להיות כבני ישראל במצרים "שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה". אנו רואים כיצד מתקיימים אותם סימנים של עקבתא דמשיחא שחז"ל מתארים, כגון, חוצפה יסגא, מלכות תיהפך למינות, אין תוכחת, אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, האמת תהא נעדרת, יש מרידה מוסרית, גם משברים משפחתיים ואישיים "נערים פני זקנים ילבינו... בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו ופני הדור כפני הכלב".
אבל אל לנו להיתפס לייאוש, אדרבא, צריך להאמין ש"גבוה מעל גבוה שומר". ולכן מסיימים חז"ל: ועל מי יש לנו להישען - על אבינו שבשמים (עיין סוטה מט ב). ואנו נמשיך בע"ה לצעוד במעלה הדרך המפותלת באהבה ובאמונה לגאולה ולנחמה שלמה במהרה בימינו, אמן.
בציפייה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: