ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויקרא
פרשה נוכחית: צו
 


לך כנוס את כל היהודים

הרב דב ביגון


לעמלק היו שתי מטרות שהן אחת כאשר התנפל עלינו בדרך בצאתנו ממצרים, ובמעשה הזה הורה את הדרך לכל ה'המנים' למיניהם שונאי ישראל שבכל הדורות להתנפל על היהודים.
המטרה האחת היתה להשמיד ולאבד את העם היהודי פיזית ח"ו, והמטרה השניה - לטשטש את ייחודנו וזהותנו כעם שנבחר על ידי האלקים להביא טוב ואור לעולם כולו.
בבואנו לזכור את אשר עשה לנו עמלק, עלינו לזכור את מטרותיו השפלות על מנת שנוכל להילחם ברוח העמלקית ולמחות את זכרו מתחת לשמים.
נכון לעכשיו, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו ח"ו, גם בימים אלו 'המן' הרשע מאיראן אינו מפסיק לאיים עלינו עם אותן מטרות ממש - להשמיד את מדינת ישראל ח"ו ולבטל ולטשטש את זהותנו וייחודנו כעם שהאלקים בחר בו להאיר לעולם.
כנגד איראן וכנגד הערבים סביבנו, עלינו להתחזק מבחינה לאומית. ראשית להיות מדינה חזקה צבאית וכלכלית, להרתיע את האויב, ואם צריך להכות בו שוק על ירך ולא לאפשר לו להפיק את זממו כפי שניסה וגם עשה זאת צורר היהודים מגרמניה ימח שמו.
ולא פחות מכך עלינו לאחד את האומה כולה כאיש אחד בלב אחד, כפי שביקשה אסתר ממרדכי "לך כנוס את כל היהודים". קריאתה של אסתר המלכה לכנוס את כל היהודים אינה פוסקת מאז ועד היום! - וכיצד ניתן לאחד את האומה כשבאופן חיצוני אנו רואים זרמים שונים, מפלגות שונות ודעות שונות? מדריך אותנו הרב קוק זצ"ל, כי יש להתבונן אל פנימיותו של עם ישראל ולא אל החיצוניות, אל הצד הנשמתי של כל העם ושל כל פרט ופרט - להשכיל לראות את המשותף באומה ולא את המפריד ח"ו. צריך לראות את נשמתה הטובה והמאירה של האומה לדורותיה ואת נשמתו הטהורה של כל יהודי ויהודי, כשם שאנו אומרים בכל בוקר "נשמה טהורה שנתת בי" - ואשר ניתנה לכל יהודי ויהודי - נתאחד ונתחזק, ומתוך כך נזכה שאורם של ישראל ילך ואור ומתוך כך "וכל הרשעה כעשן תכלה".
מהמצפה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: