ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויקרא
פרשה נוכחית: צו
 


הכנה לקדושה

הרב דוד לנדאו

אנו מוצאים בפרשתנו: "שמן משחת קֹדש". יש מתכונים של אנשי מדע, אבל כאן אנו נפגשים במתכון אלוקי, כלשון חז"ל: "בורא עולם יודע". בהמשך מופיע מתכון אלוקי נוסף: הקטורת, העשויה מחומרים מסוימים המסודרים יחד על פי סדר מיוחד שנמסר בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. הסדר חייב להיות כך ולא אחרת, "ואם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיתה". בצורה זו יש לקטורת סגולה כלל עולמית: "והמגפה נעצרה" . "קטרא" בארמית הוא קשר. קטורת היא התקשרות כוללת. לכן אומרים חז"ל שהקטורת קדושה מכל הקרבנות. לעומת הקרבנות שהם פרטיים, הקטורת היא כלל כללית ממקור "כֻּלם בחכמה עשית" .
"ועשית אֹתו שמן משחת קֹדש... ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדֻת", את כל הכלים, "ואת אהרן ואת בניו". בית המקדש אינו דבר פשוט. הוא "נויו של עולם" , יסודו של עולם. בית זה - קודש יהיה לכם. בית זה וכל מה שנעשה בו, כל כליו וכל האנשים העובדים בו, מקבלים ערך על ידי משחה, כמו שמושחים מלכים. הכניסה למדרגת בית קודש, אנשי קודש וכלי קודש, אינה דבר פשוט. היא נקבעת על ידי משחת קודש מיוחדת, המתאימה לערך של קדושה. כשם שלאופיום או לאלכוהול יש השפעה פסיכופיסיולוגית מיוחדת, כך - להבדיל - מתוך שמן המשחה ישנו המשך רוחני של קודש. לעומת עניין נתינת מחצית השקל הפרטית שבהתחלת פרשת "כי תשא", אנו חוזרים לכלליות של "שמן משחת קֹדש", ומתוך כך לכלליות העילאית של הקטורת החמורה מכל. שלושת הדברים האלה שבתחילת פרשתנו - שקלים, שמן המשחה והקטורת - הם השלמה לבניין הגדול של "ושכנתי בתוכם".
בין העניינים שהזכרנו, מופיע גם עניין הכיור ונטילת ידיים. לנטילת ידיים יש חשיבות בסדר החיים של האדם מישראל, כגון לפני הסעודה. נכון שאתה צריך לאכול, אבל לפני כן עליך לזכור מה אתה ומה ערך נשמתך וגופך. נטילת ידיים היא באופן פשוט הכנה לסדר האכילה של כל אחד מאיתנו. אבל כמו כן היא הגישה לעבודת הקודש: "בבֹאם אל אהל מועד ירחצו מים". אל בית המקדש של כלל ישראל המשוח בשמן משחת קודש, אין להתקרב בגישה של חולין אלא מתוך ש"רחצו ידיהם ורגליהם". לכל הדברים העליונים שפגשנו קודם, יש צורך בהכנה. "ועשית כיור נחֹשת וכנו נחֹשת לרחצה". ואיפה? "ונתת אֹתו בין אהל מועד ובין המזבח". אוהל מועד עניינו התוועדות: "ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרֻבים" . מהתורה הזאת יש המשך של עבודה במזבח. והמקום האידיאלי וההרמוני לטהרה הוא בין אהל מועד לבין המזבח: "ונתת שמה מים", לא רק בכיור, אלא "שמה", במקום הזה המתאים להתכוננות הטהרה .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: